woensdag 16 november 2011

Winnaars en verliezers / Leo Lucassen en Jan Lucassen

Titel: Winnaars en verliezers : een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie
Auteur: Lucassen, Leo, Lucassen, Jan
Klik hier voor boek in catalogus

Korte beschrijving
Onze houding tegenover immigranten is sinds Pim Fortuyn aan het eind van de vorige eeuw radicaal veranderd. Dat heeft geresulteerd in meningen die door velen in één moeite door als onomstotelijke feiten worden gepresenteerd. Integratiepessimisten als Bolkestein, Scheffer en Wilders zijn ervan overtuigd dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie van moslims, en dat integratie van met name Turken, Marokkanen en Antillianen is mislukt. Verder zou die grootschalige immigratie de schuld zijn van de linkse kerk, die haar naïeve cultuurrelativisme aan de bevolking heeft opgedrongen. Parallellen met het verleden gaan volgens deze integratiepessimisten volledig mank: dat Nederland al eeuwen een immigratieland was moge zo zijn, maar anders dan nu waren de nieuwkomers van toen geschoold en initiatiefrijk. Klik hier voor meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten