maandag 9 juli 2012

Internetrecht 2012/2013 / Ars Aequi

Titel: Internetrecht
Reeks: Ars Aequi Wetseditie
Jaar: 2012/2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Met wet- en regelgeving op het gebied van: Intellectueel eigendom, Informatie grondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, Telecommunicatie en Internetgovernance. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Verschijnt 18 juni 2012. Tekst zoals deze geldt vanaf 1 juli 2012, inclusief het op 8 mei j.l. aangenomen wetsvoorstel netneutraliteit, 32 549. Klik hier voor meer informatie


Emigreren naar Suriname / Esther Zoetmulder ; [red. Marleen Rikkengaa]

Titel: Emigreren naar Suriname
Auteurs: Esther Zoetmulder, Marleen Rikkengaa
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Mijn naam is Esther Zoetmulder en ik ben de auteur van het boek  “Emigreren naar Suriname“.

Sinds 2002 ben ik naar Suriname geemigreerd met mijn toenmalige partner. Het was een enorme uitdaging omdat ik nooit eerder in Suriname was geweest en eigenlijk weinig wist over het land.
De eerste 2 jaar managede mijn partner en ik een supermarkt, daarna werkte ik voor ABC radio en televisie en regisseerde een kinderprogramma. Daarna zette ik een eigen merk in eieren op de Surinaamse markt en werd zelfstandig ondernemer.
Ik studeerde Journalistiek aan het AHKCO en kreeg 2 prachtige kinderen, Zora en Twan. Voor Zora en Twan is Suriname hun geboorteland. Ze gaan er naar school en hebben hun vriendjes en familie hier.
Uiteindelijk volgde ik mijn passie; schrijven en ondernemen. Het eerste boek dat ik schreef was een reisgids over Suriname. Mijn doel was Suriname bekend maken op wereldniveau. Ik liet de reisgids vertalen in het Engels en bracht het boek Colourful Suriname gratis online uit als multimedia reisgids. Naar aanleiding van de velen vragen en reacties van de lezers van mijn boek, over wonen in Suriname, begon ik mijn weblog Wonen en Reizen in Suriname. En dat leidde tot het schrijven van het handboek “Emigreren naar Suriname” en het oprichten van Dienstencentrum Abra Se. Klik hier voor meer informatie.

Vlindermessen en djonko’s : jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West / Eric Bervoets

Titel: Vlindermessen en djonko’s; jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West
Auteur: Eric Bervoets
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die – waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs – uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid in de richting van een van de agenten. Die kan ternauwernood opzij springen. De kast slaat naast hem te pletter op de grond. In dit boek wordt duidelijk hoe een groep jongeren een buurt op scherp kan zetten. Het gaat over jeugdcriminaliteit, met name criminaliteit en intimidatie door jeugdgroepen. Bekeken wordt wat daarover bekend is in de criminologie, er wordt ingegaan op enkele trends en op wat werkt. Centraal staat de Poortmangroep, een (voormalige) criminele en gewelddadige jeugdgroep uit Amsterdam West. Klik hier voor meer informatie.


Waarom jongeren moorden / Peter Langman ; met een bijdrage van Corine de Ruiter ; [vert. uit het Engels: Susanne Castermans ... et al.]

Titel: Waarom jongeren moorden
Auteur: Peter Langman, C. de Ruiter, Susanne Castermans 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Wat bezielt een jongere die op zijn school een bloedbad aanricht? Wat gaat er om in hoofden van mensen als Karst T. en Tristan van der V.? Een indringend portret en analyse van jongeren die opzettelijk veel dode slachtoffers maakten. Voor de Nederlandse editie schreef prof. dr. Corine de Ruiter een bijdrage over Europese en Nederlandse incidenten. Met een duidelijk overzicht van risico’s en preventiemogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

Canon van het uitgevers- en auteursrecht : een route in vijftig data : vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland 1450-1950 : met een kroniek ... belangen des Boekhandels / een proeve samengest. door Chris Schriks

Titel: Canon van het uitgevers- en auteursrecht : een route in vijftig data : vijf eeuwen kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht in Nederland 1450-1950 : met een kroniek ... belangen des Boekhandels / een proeve samengest. door Chris Schriks
Auteur: Schriks, Chris
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De Canon van het uitgevers- en auteursrecht beschrijft vijf eeuwen kopij-, staats-,uitgevers- en auteursrecht in Nederland. Een schets die resulteert in een route van vijftig gebeurtenissen en maatregelen die significant zijn voor de ontwikkeling die het kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht heeft doorgemaakt totdat de auteur in 1912 de plaats kreeg die hem als schepper van zijn werk toekwam.
De emancipatie van de auteur is lang tegengehouden door de hardnekkigheid waarmee drukkers en uitgevers de door hen verworven rechten om een manuscript te verveelvoudigen zagen als een eigendomsrecht. Met boekenwetten tegen de nadruk van oorspronkelijk werk die een eind maakten aan unfaire concurrentie kregen ook de rechten van de auteur meer aandacht.
Het boek is voorzien van een chronologie die onder meer betrekking heeft op censuur, druk- en boekprivileges,usanties, monopolievorming, nadruk en het publiek domein en de rol daarin van kerken, landsheren, staten, gewesten, steden, gilden, compagnie├źn, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de Nederlandsche Juristen Vereeniging en de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Klik hier voor meer informatie.