maandag 24 juni 2013

De bijstand in praktijk 2013 / J. de Boer, W. Heesen en R. Ros

Titel: De bijstand in praktijk  Auteurs: J. de Boer, W. heesen, R. Ros
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Beschrijving

Het boek "De bijstand in praktijk" behandelt op overzichtelijke wijze de WWB in al haar facetten waarbij vanuit de juridische kaders wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk.

Het boek bevat vele praktijkvoorbeelden, schema's, verwijzingen naar relevante jurisprudentie en is tevens voorzien van de volledige en actuele wettekst.

Door deze opzet is dit boek geschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, voor ieder ander die de WWB beter wil leren kennen en daarover goed en actueel geïnformeerd wil zijn. Klik hier voor meer informatie.

 Strafrecht & strafvordering / Ars Aequi

Titel: Strafrecht & strafvordering ...
Auteur: Ars Aequi Libri
Jaar: 2013 / 2014
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

 Deze wetseditie bevat wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 april 2013.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdrecht begrepen / Lydia Janssen

Titel: Jeugdrecht begrepen
Auteur: Lydia Janssen
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus.


Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In het vierde en laatste deel wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.Klik hier voor meer informatie.

maandag 3 juni 2013

Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014 / P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van VlietTitel: Praktisch Socialezekerheidsrecht, editie 2013-2014
Auteurs: P. Kruit, C.J. Loonstra, E. van Vliet
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Praktisch Socialezekerheidsrecht is voor studenten geschreven die voor het eerst kennismaken met het socialezekerheidsrecht. Het boek is geschikt voor hbo-opleidingen die het vak in het curriculum hebben opgenomen, maar ook in het wo-onderwijs kan het zijn nut bewijzen. Daarnaast is het boek een handig naslagwerk voor iedereen die dagelijks in het socialezekerheidsrecht werkzaam is. Het boek is vlot geschreven en bevat veel voorbeelden die de beschreven leerstof begrijpelijk en inzichtelijk maken. De tussenvragen en eindvragen bieden de student de mogelijkheid zelfstandig met de stof te oefenen. Klik hier voor meer informatie.
Beginselen van strafrecht / Mr. Ch.J. Enschedé

Titel: Beginselen van strafrecht
Author: Ch. J. Enschedé, T. Blom
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Deze klassieker verscheen reeds in het najaar van 1969. Die eerste editie was ontwikkeld uit de collegedictaten van Enschedé. Het boek bleek te voorzien in een grote behoefte. Niet alleen studenten, maar ook leken waarderen het boek als een prettige gids tot inzicht in de hoofdlijnen van ons strafrecht en onze strafrechtspleging. In de bewerkingen die volgden is de oorspronkelijke opzet van Enschedé nooit uit het oog verloren. Klik hier voor meer informatie.