donderdag 22 december 2011

De kleine gids: jongeren en verslaving

Titel: De kleine gids jongeren en verslaving
Jaar: 2011
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
Deze Gids is geschikt voor iedereen die beroepsmatig of privé te maken krijgt met jongeren en verslaving. Deze verslaving kan betrekking hebben op middelengebruik, gokken, gamen, overmatig eten of verslavingsproblemen van ouders. De Kleine Gids bevat noodzakelijke achtergrondinformatie, talloze tips, voorbeelden en praktische handvatten voor het omgaan met deze problematiek. Klik hier voor meer informatie.

Wro: bedoeling en bevoegdheden - T.H.H.A. van der Schoot

Titel: Wro: bedoeling en bevoegdheden
Auteur: Schoot, T.H.H.A. van der
Jaar: 2e geheel herz. 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
In (Handboek) Wro: bedoeling en bevoegdheden van mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot (ISBN : 978-94910-7307-6) worden ruimtelijke instrumenten op heldere wijze beschreven en wordt u aan de hand genomen in uw keuzes. Uitgangspunt van deze uitgave is de Wro, maar ook de ruimtelijke instrumenten te vinden in de Wabo, Bor en Mor en de Crisis- en herstelwet komen in deze uitgave aan de orde. Daardoor krijgt u een compleet overzicht van te gebruiken instrumenten.

De rechtsbescherming bij de verschillende bevoegdheden is in beeld gebracht en er wordt uitgebreid ingegaan op de  digitalisering / standaardisering. Met dit boek heeft u een belangrijk hulpmiddel voor uitvoering van de ruimtelijke ordeningswetgeving van dit moment. Klik hier voor meer informatie.

Praktisch verbintenissenrecht - Mr. C. Phillips


Titel: Praktisch verbintenissenrecht
Reeks: Praktisch recht
Auteur: Phillips, Charlotte
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
'Praktisch verbintenissenrecht' vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. U kunt zelf uw verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u controleren of u de theorie in praktijk kunt brengen.

Het boek kenmerkt zich door een praktische en toegankelijke benadering van het verbintenissenrecht. De hierboven omschreven methodiek stelt u in staat binnen relatief korte tijd een gedegen basiskennis op te bouwen van dit rechtsgebied.

'Praktisch verbintenissenrecht' behandelt de volgende hoofdonderwerpen:

  • Rechtsfeiten
  • Rechtshandelingen en overeenkomsten
  • Nietigheid en vernietigbaarheid
  • Verbintenissen
  • Nakoming en opschorting
  • Niet-nakoming en schadevergoeding
  • Onrechtmatige daad
  • Tenietgaan verbintenissen
Klik hier voor meer informatie

Praktisch bijzondere overeenkomstenrecht - C. Phillips

Titel: Praktisch bijzondere overeenkomstenrecht
Reeks: Praktisch recht
Auteurr: Phillips, Charlotte (1973-)
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Praktisch Bijzonder Overeenkomstenrecht is geschreven voor beginnende hbo-studenten zonder - of met geringe - juridische voorkennis. Na een inleidend hoofdstuk dat het algemene overeenkomstenrecht behandelt, staat het vervolg van het boek volledig in het teken van de bijzondere overeenkomsten. Dit boek is erop gericht studenten in relatief korte tijd kennis te laten maken met een breed en uiteenlopend rechtsgebied.

Elk hoofdstuk introduceert het centrale onderwerp aan de hand van een openingscasus die als een rode draad door het hoofdstuk loopt en aan de hand waarvan de theorie wordt verduidelijkt. Met behulp van praktijkvoorbeelden en casuïstiek wordt de stof verder inzichtelijk gemaakt. Je kunt je verworven kennis testen door gebruik te maken van tussenvragen en casusvragen die in ieder hoofdstuk zijn opgenomen.

Op de bijbehorende website zijn de leerdoelen per hoofdstuk opgenomen. Bovendien hebben docenten toegang tot extra oefen- en casusvragen, voorzien van modelantwoorden.

Klik hier voor meer informatie.

YU(E)P : young urban (ethnic) professionals : ambitieuze jonge vrouwen - Els Desmet e.a.

Titel: YU(E)P : young urban (ethnic) professionals : ambitieuze jonge vrouwen : de opkomst van een nieuwe middenklasse op Zuid
Auteur: Desmet, Els  Sour, Annemarie  Jong, Marleen de 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus
   
Korte beschrijving

Rotterdam wil gezinnen - de middeninkomens - behouden in de stad. Deze groep wordt verleid om in de stad te blijven wonen in nieuwe woonwijken op verlaten haventerreinen en oude woningen te slopen voor nieuwbouw. Op Rotterdam Zuid woont een grote groep goed opgeleide jonge allochtone vrouwen; de Young Urban Etnic Professionals. Hoe zien de jonge aanstormende talenten hun toekomst? Zijn zij te binden aan Rotterdam Zuid, een gebied dat tot de meest kwetsbare van Nederland wordt gerekend?

Els Desmet en Annemarie Sour brengen in beeld wat een groep jonge allochtone stadsvrouwen beweegt en motiveert. De persoonlijke verhalen maken de potenties en opgaven voor Rotterdam Zuid zichtbaar. Ze willen wonen in een wijk samen met ‘witte’ Nederlanders en gemengde scholen. Dit is belangrijk voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal en voor het communiceren met Nederlanders in het Nederlands. Klik hier voor meer informatie.

Relatievermogensrecht geschetst - Schonewille e.a.

Titel: Relatievermogensrecht geschetst
Reeks: Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht
Auteur: Schonewille, F.  Barselaar, F. van den 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Relatievermogensrecht geschetst biedt een nuttige en heldere inleiding in de belangrijkste thema’s van het relatievermogensrecht in een formule die een aanvulling betekent op de klassieke handboeken. De schema's waardoor de formule wordt gekarakteriseerd brengen structuur aan op eigen wijze en kunnen daarmee het inzicht geven dat op andere wijze niet doorbrak. Klik hier voor meer informatie.

Serie bouw- en aanbestedingsrecht: meer- en minderwerk

Titel: Serie bouw- en aanbestedingsrecht : jurisprudentie en regelgeving / M.A. van Wijngaarden
Deel 5: Meer- en minderwerk; prijs van het werk/aannemingssom / bew. door M.A.B. Chao-Duivis
Onderdeel van: Serie bouw- en aanbestedingsrecht : [jurisprudentie en regelgeving]
Auteur: Wijngaarden, M.A. van, Chao-Duivis, M.A.B.
Jaar: 2010, 7e druk
Klik hier voor link in HvA-catalogus

Samenvatting

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

Inhoudsopgave:
Hoofdstuk 10. Meer- en minderwerk
Hoofdstuk 11. Artikel 7:755 BW
Hoofdstuk 11a. De prijs voor het werk