vrijdag 22 juni 2012

Gespreksvoering in de juridische praktijk / V. van den Doel, J. Eikelboom, A. Roffel en J. Zoon


Titel:  Gespreksvoering in de juridische praktijk
Auteurs:  Doel, V. van den, Eikelboom, J., Roffel, A. en Zoon, J.
Jaar:    2012


Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Hoe breng je als adviseur bij de gemeente een helder juridisch advies uit? Wat is een goede manier om als medewerker schuldhulpverlening slecht nieuws te brengen aan een cliënt? Hoe bereid je je als juridisch medewerker op een advocatenkantoor voor op bemiddeling en mediation? Dit boek biedt handvatten om op dergelijke vragen een antwoord te vinden.
Gespreksvoering in de juridische praktijk geeft een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Het boek bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden en technieken die horen bij de verschillende gesprekssituaties, zoals vergaderen, voorlichten, solliciteren, telefoneren, adviseren, een slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering. Ook thema’s als diversiteit, omgaan met lastige doelgroepen en motivatietechnieken komen aan bod. De juridische aspecten van het betreffende gesprekstype worden steeds in een afzonderlijke paragraaf uitgelicht. Hierbij komen de wet- en regelgeving, afspraken en privacy van betrokken partijen aan bod, maar ook de verschillende juridische situaties waarin dat type gesprek gevoerd wordt.
Aan de hand van voorbeelden uit zowel de zakelijke juridische praktijk (HBO Rechten, MER en HRM) als de sociale juridische praktijk (SJD en MWD) bereidt dit boek studenten voor op hun toekomstige beroep. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en wordt afgesloten met een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren.


Bron


Goederenrecht / W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp


Titel:         Goederenrecht
Auteurs:    Reehuis, W.H.M. en Heisterkamp, A.H.T.
Jaar:         2012


Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit deel uit de Pitlo-serie bevat een grondige uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de gebruiker vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht.

Bron

donderdag 21 juni 2012

Contractenrecht Boom Basics / A.P. Koburg


Titel: Contractenrecht Boom Basics
Auteur: A.P. Koburg
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het overeenkomstenrecht. Alle delen van de Boom Basics zijn nu ook online te raadplegen op www.boombasics.nl. Met een abonnement doorzoek je in één keer alle boeken en heb je snel adequaat antwoord op heel basale kennis- en begrippenvragen. De voorbeelden en schema’s zijn opgenomen, maar ook vind je er hyperlinks naar wet- en regelgeving. Doelgroep
De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. Boom Basics is bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal. Zie: www.boombasics.nl voor meer informatie.

Toolkit mediation: resultaat bereiken als manager mediator en onderhandelaar / M.A. SchonewilleTitel: Toolkit mediation / resultaat bereiken als manager mediator en onderhandelaar 
Auteur: M.A. Schonewille
Jaar: 3e druk 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar.

De Toolkit Mediation voor de mediator en onderhandelaar is een waardevol naslagwerk voor de praktijk. De Toolkit geeft een overzicht van het grote scala aan instrumenten dat u ter beschikking staat in een mediation of onderhandeling en is een handleiding voor het juiste gebruik van de 'techniek' van een interventie of methode. Daarnaast bevat de uitgave veel praktijkgerichte checklists. Aan de hand van de checklist in de omslag kiest u het gereedschap dat u op dat moment nodig heeft. Door de opzet van het boek is het niet nodig om de uitgave volledig te lezen om er al profijt van te hebben.

De Toolkit is een praktische handleiding voor iedereen in een (potentiële) conflict- of onderhandelingssituatie. Een onderhandelaar kan mediationtechnieken inzetten en krijgt daardoor nog meer mogelijkheden om een onderhandeling positief te beïnvloeden. Een mediator kan toepassingen van technieken uit de onderhandelingsleer leren kennen, bijvoorbeeld sturende of minder neutrale interventies. Een manager kan mediation- en conflicthanteringstechnieken gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een coach, arbeids- of organisatieadviseur of (psycho)therapeut kan mediationtechnieken inzetten om gesprekken te sturen. Klik hier voor meer informatie.


De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid : vakantie en verlof / J. van Drongelen, W.J.P.M. Fase


Titel: De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid : vakantie en verlof,  Reeks Individueel arbeidsrecht ; dl. 1
Auteurs: J. van Drongelen en W.J.P.M. Fase
Jaar: 4e druk 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijvingDit boek is het eerste deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld.

In 'Individueel Arbeidsrecht Deel I' komen overeenkomsten tot het verrichten van arbeid en vakantie en verlof aan de orde. Veel aandacht is geschonken aan parlementaire stukken, literatuur en rechtspraak, zodat deze uitgave naast een leerboek ook een zeer nuttig naslagwerk is voor de praktijk. Het is hiermee een van de meest uitgebreide uitgaven op dit gebied in de Nederlandse rechtsliteratuur.

Om de toegankelijkheid van de uitgave te vergroten is een fijnmazige hoofdstukindeling gehanteerd, zodat een bepaald onderwerp snel is terug te vinden. Voor zover dit nuttig is, wordt bij de onderwerpsgewijze behandeling verwezen naar andere onderdelen van het boek. Bij bepaalde onderwerpen, die minder toegankelijk zijn, zijn bijbehorende verduidelijkende schema's opgenomen.

woensdag 13 juni 2012

Fokke & Sukke aan de balie / Reid, Geleijnse en Van Tol


Titel:  Fokke & Sukke aan de balie / Reid, Geleijnse & Van Tol
Auteur:      Reid, Geleijnse en Van Tol
Jaar:  2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


'Fokke & Sukke aan de balie' bevat een selectie van de beste juridische cartoons. Het is het tweede deel in de hardcover-reeks, waarin cartoons van Fokke & Sukke rond een thema worden gegroepeerd. Deel 1 uit deze reeks, 'Fokke & Sukke aan het werk' bestaat uitsluitend uit kantoorgrappen.

'Fokke & Sukke aan de balie' is geschikt voor iedereen met een beetje juridische kennis en belangstelling. Zelfs voor advocaten.

Bron

Valse zeden. Voor de schuur, in de schuur, na de schuur / C. Veraart


Titel:  Valse zeden. Voor de schuur, in de schuur, na de schuur
Auteur:   Veraart, Chris (1944-)
Jaar:  2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het aantal valse aangiften in zedenzaken neemt hand over hand toe. Rancune of wraakgevoelens zijn vaak de drijfveer om iemand te beschuldigen van verkrachting of aanranding.
Chris Veraart beschrijft tot in detail een aantal delicate en sensationele zedenzaken. Hij schetst de omstandigheden van het seksueel contact en toont de traumatische gevolgen voor de vals beschuldigden die vaak, nietsvermoedend, met geweld door de politie van hun bed worden gelicht en te schande worden gezet voor de buurt, de familie, collega's en werkgever.
Valse zeden bekritiseert bovendien de dubbele moraal bij politie en Openbaar Ministerie, de nodeloos lange procedures, de onkunde van rechters en hulpverleners, en besluit met concrete aanbevelingen voor een rechtvaardiger gang van zaken.
Valse zeden is uitermate onthullend en actueel.

Bron

Gezondheidsrecht en ICT / S. Nouwt en M.C. Ploem (red.)


Titel:      Gezondheidsrecht en ICT
Reeks:   Monografieën recht en informatietechnologie deel 7
Auteur:  Nouwt, S., Ploem, M.C. (red.)
Jaar:      2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorgverlening raken steeds meer met elkaar verweven. Te verwachten is dat er binnen enkele decennia nauwelijks nog zorgaanbod is waarbij toepassing van ICT geen rol speelt. Het meest sprekende voorbeeld is uiteraard het elektronisch patiëntendossier (EPD), maar ICT speelt op vele andere terreinen van de zorgverlening een steeds belangrijkere rol. Deze ontwikkeling heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de hulpverleningspraktijk zelf, maar ook voor de juridische kaders die daarop van toepassing zijn. In deze monografie, met als focus ICT en gezondheidsrecht, worden wet- en regelgeving en daarmee samenhangende vragen en problemen op twee terreinen van de ICT behandeld: de elektronische zorginformatie-uitwisseling en zorg op afstand. In afzonderlijke hoofdstukken worden toepassingen als regionale informatiesystemen, e-consult en telemonitoring onder de loep genomen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal praktische vuistregels.

Bron

Bestuursrecht en ICT / M.M. Groothuis (red.)


Titel:  Bestuursrecht en ICT
Reeks Monografieën recht en informatietechnologie / deel 8
Auteur:   Groothuis, M.M. (red.)
Jaar          2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

De Nederlandse overheid wordt een digitale overheid. Deze monografie belicht de vraagstukken die samenhangen met digitalisering binnen de overheid vanuit een bestuursrechtelijk perspectief. Aan de orde komen de Awb-normen en jurisprudentie over elektronisch bestuurlijk verkeer, actuele ontwikkelingen inzake openbaarheid van bestuur en digitalisering en inzake privacy en digitalisering. In afzonderlijke hoofdstukken worden ook juridische vraagstukken met betrekking tot basisregistraties, hergebruik van geografische overheidsinformatie en de digitalisering in het ruimtelijk ordeningsrecht onder de loep genomen. Deze monografie is bestemd voor juristen geïnteresseerd in het snijvlak van bestuursrecht en ICT, alsmede voor een ieder die professioneel te maken krijgt met bestuursrecht in een digitale omgeving.

Bron

Veilig politiewerk. De basispolitie over geweldgebruik / E.J. van der Torre, P.J. Gieling e.a.


Titel:  Veilig politiewerk. De basispolitie over geweldgebruik
Reeks:  Onderzoeksreeks Politieacademie
Auteur:  Torre, E.J. van der, Gieling, P.J. e.a.
Jaar:  2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Deze studie brengt de opvattingen van basispolitiemensen over geweldgebruik in kaart. Het geeft aan welke emoties en meningen schuilgaan achter statistieken over geweldgebruik en achter juridische analyses van politiegeweld. Geconcludeerd wordt dat de balans tussen relationele en normatieve aspecten van het politiewerk in het geding is. Sinds de jaren negentig is de aandacht te eenzijdig gericht geweest op relationele kwaliteiten. Agenten die op een correcte manier geweld gebruiken, voelen zich ondergewaardeerd. De fysieke en mentale vorming van politiemensen schiet tekort en dient te worden verbeterd. De politie zal in de komende jaren veel tijd en energie dienen te spenderen aan het realiseren van de noodzakelijke verbinding tussen sociale, fysieke en handhavende aspecten van het politiewerk. Indien de politie op straat laat zien zo nodig gepast geweld te gebruiken, vermindert dit idealiter het geweld gebruik door en tegen de politie.

Bron

Verhandeld / S. Hayes


Titel:  Verhandeld
Auteur:  Hayes, Sophie (vertaald uit het Engels door Jeannet Dekker)
Jaar:   2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Sophies leven gaat niet over rozen: haar vader toont al sinds haar geboorte geen enkele interesse, het huwelijk van haar ouders staat op springen en haar vertrouwen in jongens is compleet verdwenen. Maar gelukkig heeft ze Kas, haar Italiaanse vriend die altijd voor haar klaarstaat, een luisterend oor biedt, van haar houdt. Ze waagt de sprong en gaat naar Italie. Drie dagen lang waant ze zich in de hemel: Kas houdt onvoorwaardelijk van haar! Ze krijgt langzaam weer vertrouwen in zichzelf en de toekomst, maar dan verandert Kas. Hij wordt koud, afstandelijk, gewelddadig. Hij dreigt haar familie te vermoorden als ze niet doet wat hij wil: ze moet aan de slag als prostituee om zijn schulden te betalen. Maanden van angst, pijn en vernedering volgen, tot ze eindelijk de moed vindt om te vluchten. Ze belt haar moeder om hulp, maar zal die haar op tijd bereiken? Verhandeld is het waargebeurde verhaal van Sophie, die op zoek was naar liefde en geborgenheid, maar in plaats daarvan terechtkwam in de prostitutie in een land waarvan ze de taal niet sprak.

Bron


maandag 11 juni 2012

Het Amerikaanse federaal constitutioneel systeem van binnenuit en in Europees perspectief : drie recente, illustratieve controverses


Titel: Het Amerikaanse federaal constitutioneel systeem van binnenuit en in Europees perspectief : drie recente, illustratieve controverses
Auteurs: John Griffiths (red.) ; Willem Balfoort, Alex Bood, Ingrid Reimert
Reeks: Ars Aequi cahiers
Jaar: 2012
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
De meeste Nederlandse juristen en vele algemene lezers weten wel iets over het Amerikaanse constitutioneel systeem: dat het land een federatie is, dat de grondwet van de VS voorziet al ruim 200 jaar in een aantal grondrechten (waaronder vrijheid van meningsuiting), dat er een Supreme Court is die (in tegenstelling tot de Nederlandse Hoge Raad) wetten toetst aan de grondwet. Toch weet slechts een enkeling veel meer dan dit. Wat houdt een federaal rechtssysteem in? Wie moet de grondrechten in acht nemen? Hoe worden constitutionele geschillen aan de rechter voorgelegd? En vooral: hoe werkt een dergelijke federaal constitutioneel systeem in de praktijk? Kunnen wij uit de Amerikaanse ervaring iets leren over bijvoorbeeld de overwegingen voor en tegen constitutionele toetsing?

In dit boek worden deze vragen behandeld aan de hand van een drietal recente staatsrechtelijke controverses: over de constitutionaliteit van een deelstatelijk verbod op artsenhulp bij zelfdoding, over de bevoegdheid van de federale overheid om legalisering van artsenhulp bij zelfdoding door een deelstaat ongedaan te maken, en over de constitutionele status van het homohuwelijk naar federaal een naar Californisch recht. Steeds staan de constitutionele garanties van Due Process of Law (persoonlijke vrijheid) en Equal Protection of the Laws (gelijke behandeling) centraal. Klik hier voor meer informatie.
Kroniek van het strafrecht / H.J.B. Sackers en mr. Y. Buruma


Titel: Kroniek van het strafrecht
Auteurs: H.J.B. Sackers en mr. Y. Buruma
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Het is lastig te bepalen welke gebeurtenissen het strafrechtelijke jaar 2011 het meest hebben gekleurd. Deze 25e editie van de Kroniek van het strafrecht 2011 biedt u een handzaam overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het straf(proces)recht, en het penitentiair recht over het afgelopen jaar. Een toegankelijke vraagbaak voor de strafrechtspecialist.

Onder redactie van Henny Sackers en Ybo Buruma is de Kroniek opgebouwd volgens een vast stramien. Allereerst een bespreking van relevante wetgeving uit 2011 (inclusief beleidsregels, uitvoeringsbesluiten e.d.). Vervolgens aan de hand van thema's en deelgebieden een systematisch overzicht van relevante en gepubliceerde jurisprudentie. Tenslotte een overzicht van belangrijke publicaties zoals boeken, dissertaties, rapporten, e.d.

Ook deze 25e Kroniek van het strafrecht vormt zo hét overzicht van de ontwikkelingen in het strafrecht van het afgelopen jaar. Klik hier voor meer informatie.Schriftelijke vaardigheden / Janneke Valbracht


Titel: Schriftelijke vaardigheden : handleiding voor de opbouw en formulering van juridische teksten
Auteur: Valbracht, Janneke
Jaar: 2010,  5e [i.e. 6e uitgebr. en herz.] dr
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving 
Het materiaal wordt in beginsel iedere twee jaar geactualiseerd. De auteurs behandelen de onderwerpen uit de boeken met een sterke nadruk op de toepasbaarheid in dagelijkse situaties. Er wordt als het ware vanuit de praktijk geschreven. Margekopjes en tips voor de praktijk maken de boeken tot onmisbaar materiaal voor met name de beginnend advocaatstagiair. Dit boek is primair bestemd voor de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het boek is bedoeld om inzicht te krijgen in het schrijfproces, zodat de advocaat het schrijven van onder andere brieven en conclusies efficiënter kan aanpakken.Klik hier voor meer informatie

Fockema Andreae’s juridisch woordenboek


Titel: Fockema Andreae’s juridisch woordenboek
Auteur: R.D.J. van Caspel, C.A.W. Klijn
Jaar: 2012 ( 15e [geheel herz.] dr
Klik hier voor boek in catalogus

Korte beschrijving
De vijftiende editie is geactualiseerd tot 5 juli 2011. De op 1 juli 2011 vervallen eis van een verklaring van geen bezwaar bij de oprichting van een besloten vennootschap, is nog bij het ter perse van deze uitgave, gaan opgenomen. Het Juridisch woordenboek is door zijn actualiteit een buitengewoon handig naslagwerk en zeer geschikt voor het hoger beroeps en universitaire onderwijs.

Deze vijftiende editie van Fockema Andreae's Juridisch woordenboek is een integrale herziening van de vorige editie. Alle trefwoorden en verwijzingen zijn nauwlettend gecontroleerd en waar nodig verwijderd of aangepast. Daarnaast zijn in onbruik geraakte afkortingen en dubbele verwijzingen verwijderd of vervangen. Bovendien bevat deze editie meer nieuwe lemmata dan ooit tevoren. De functies van trefwoordenregister op de wetgeving en van beknopte juridische encyclopedie zijn behouden gebleven. Grote veranderingen op het terrein van Europees en nationaal recht, waaronder het fiscale recht, noopten tot een ingrijpende herziening. Klik hier voor meer informatie.
vrijdag 1 juni 2012

Kindermishandeling, en dan... Hoe te signaleren en handelen binnen het Primair Onderwijs / P. Ohlsen


Titel:  Kindermishandeling en dan... : hoe te signaleren en   handelen binnen het primair onderwijs / Patricia Ohlsen
Auteur:   Ohlsen, Patricia
Jaar:   2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Op elke school zitten kinderen die mishandeld worden. In dit boek krijgt u informatie over wat kindermishandeling nou eigenlijk is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast geeft het handvatten voor het signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Wat moet u als schoolleider geregeld hebben, zodat uw medewerkers zorgvuldig kunnen handelen? Hoe zit het met het beroepsgeheim? Hoe is de informatie-uitwisseling met ketenpartners geregeld? Welke stappen kunt u ondernemen, welke dilemma’s spelen daarbij? Er wordt ingegaan op hoe u als schoolleider de meldcode zo goed mogelijk kunt implementeren binnen uw school.

Ook leert u wat belangrijk is bij het delen van uw zorg met ouders en kinderen, maar ook met belangrijke ketenpartners rondom het thema kindermishandeling, zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Zorg Advies Team.

Kortom het geeft inzicht, aan u als schoolleider, wat er allemaal bij komt kijken als u een kind op school heeft waar het niet goed mee gaat, waarbij u of uw medewerker vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling.

Over de auteur:

Patricia Ohlsen is pedagoge en heeft sinds 2007 een eigen bureau, Patan Coaching en Training. Zij is vele jaren werkzaam geweest bij een expertisecentrum op het gebied van jeugd, samenleving en opvoeding als projectleider, regiocoördinator preventie kindermishandeling en clustermanager. Ook is zij werkzaam geweest bij een e-learning bedrijf die modules ontwikkelt over kindermishandeling.

Daarna is zij een aantal jaar RAAK-coördinator (Regionale Aanpak Kindermishandeling) geweest. Zij houdt zich nu vooral bezig met het ontwikkelen van e-learning modules, het geven van presentaties op congressen en het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op het gebied van signaleren, handelen en bespreekbaar maken van kindermishandeling aan alle doelgroepen die met kinderen en/of ouders werken, zoals het primair onderwijs.

Zij is gespecialiseerd in communiceren met ouders en heeft zo’n 15 jaar ervaring op het gebied van training en advies, het ontwikkelen van meldcodes, het geven van beleidsondersteuning e.d. op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bron

Hoofdlijnen in het huurrecht / A.M. Kloosterman, H.J. Rossel en J.P. van StempvoortTitel:  Hoofdlijnen in het huurrecht : met vragen en antwoorden
Auteurs:   Kloosterman, A.M.  Rossel, H.J.  Stempvoort, J.P. van
Editie:  7e druk, bijgewerkt tot 1 okt. 2011
Jaar:  2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit studieboek over huurrecht is primair voor het (hbo- en universitair) onderwijs geschreven. De aanpak van dit boek speelt in op de ontwikkeling om de studieduur en de studielast per vak aan universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs te bekorten. De behandeling van diverse vraagstukken is dan ook welbewust tot hoofdlijnen beperkt. In het kader van de zelfstudie zijn per onderdeel korte opgaven en aan het eind van ieder hoofdstuk meer gecompliceerde casusposities toegevoegd. Aan het slot van elk hoofdstuk zijn tevens standaardantwoorden opgenomen. Het boek speelt daarmee in op de teruggang in contacturen, zoals dat ook in het wetenschappelijk onderwijs
waarneembaar is. Achtereenvolgens komen aan de orde: de algemene bepalingen, de woonruimtebepalingen en de daarmee verbandhoudende huurprijsproblematiek en de bedrijfsruimtebepalingen met inbegrip van de huurprijsbepalingen. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op het procesrecht voor zover van belang voor het huurrecht.


Bron