donderdag 26 april 2012

Praktische cursus spelling / M. Klein en M. Visscher


Titel: Praktische cursus spelling / M. Klein, M. Visscher
Auteur: Klein, M., Visscher, M.
Jaar: cop. 2011 ( 6e [herz.] dr)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze 'Praktische cursus Spelling' behandelt in vijftien hoofdstukken alle denkbare problemen rond de spelling van het Nederlands. Het boek besteedt extra veel aandacht aan de spelling van de werkwoordsvormen. Die vormen de lesstof van het eerste hoofdstuk, maar komen in elk ander hoofdstuk in de vorm van oefeningen terug. Daarnaast besteden de auteurs veel aandacht aan talloze subtiliteiten van de Nederlandse spelling. Elk hoofdstuk begint met knipsels uit dag- en weekbladen. In ieder hoofdstuk zijn drie soorten oefeningen opgenomen: een oefening voor de werkwoordsvormen, gemengde oefeningen en een correctieoefening. Deze laatste is vooral nuttig voor degenen die zelf in de (onderwijs)praktijk zinnen of teksten van anderen moeten corrigeren. De hoofdstukken sluiten af met een toets. Van alle oefeningen en toetsen zijn aan het einde van het boek uitwerkingen opgenomen. Wie nog meer wil oefenen kan gebruik maken van de website: www.pcspelling.noordhoff.nl. Hier staan toetsen en oefeningen met feedback en studieadvies. Klik hier voor meer informatie.

Spelling / C. Braas e.a.Titel: Spelling 
Auteur: Braas, Cees, Pas, L. van de
Jaar: 2011  5e [gew.] dr
Klik hier voor boek in HvA-catalogus


Korte beschrijving 
Taaltopics Spelling geeft een duidelijk overzicht van de belangrijkste regels voor spelling en interpunctie, zonder teveel details. Een volledige herhalingscursus spelling is voor velen niet aantrekkelijk, wel het gericht aanpakken van spellingonderdelen waarmee vaak fouten worden gemaakt. Daarom is het boek zo opgezet dat je aan de hand van een diagnostische toets een persoonlijke selectie kan maken van op te frissen onderwerpen. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. 
Het boek is op verschillende punten vernieuwd. Bij het onderdeel werkwoordspelling ligt het accent op problemen die je in het hoger onderwijs ervaart met dit belangrijke onderdeel. Bovendien wordt er in dit hoofdstuk nadrukkelijk gewerkt met een vaste checklist om bij iedere werkwoordsvorm snel te achterhalen wat hier de relevante problemen zijn. In het oefeningendeel zijn systematisch oefeningen opgenomen bij alle behandelde problemen. Door gericht bepaalde oefeningen te maken kun je automatismen bijstellen, die steeds bepaalde spelfouten veroorzaakten. Het hoofdstuk samenstellingen behandelt nu ook de meerledige samenstellingen (hogedrukspuit) en ingeburgerde Engelse woordcombinaties (reallifesoap). Veel voorbeelden zijn vernieuwd en een deel van de oefeningen is vervangen. Alle antwoorden staan achterin het boek. 

Argumentatie / Frans van Eemeren e.a.


Titel: Argumentatie : inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen / Frans van Eemeren, Francisca Snoeck Henkermans
Auteur:  Eemeren, F.H. van, Snoeck Henkemans, A.F.
Jaar   cop. 2011 (4e herz. dr )
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Argumentatie is erop gericht standpunten op een redelijke manier te verdedigen. Dat gebeurt zowel in informele gedachtewisselingen als in politieke debatten, juridische pleidooien en zakelijke betogen. Argumentatie is niet alleen belangrijk voor de individuele meningsvorming, maar ook voor het oplossen van onenigheid en het nemen van verantwoorde beslissingen.

'Argumentatie' biedt studenten in het universitair en hoger onderwijs inzicht in waar het bij argumentatie om gaat. De auteurs behandelen systematisch en grondig alle onderdelen van het analyseren, beoordelen en presenteren van argumentatie, van het identificeren van het verschil van mening en het reconstrueren van de argumenten tot het bepalen van het resultaat en het blootleggen van drogredenen. Ze illustreren hun uitleg met behulp van duidelijke aan de argumentatieve praktijk ontleende voorbeelden en laten hun uitleg steeds volgen door relevante oefeningen. Klik hier voor meer informatie.Zinsontleding: praktische cursus / M. Klein en M.C. van Toorn


Titel: Praktische cursus zinsontleding / M. Klein & M.C. van den Toorn (Studieboek)
Auteur/Vervaardiger: M. Klein & M.C. van den Toorn
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Deze praktische cursus in zinsontleding en woordbenoeming is bedoeld voor allen die in het kader van een hbo-opleiding of ander volwassenenonderwijs met grammatica in niet al te technische vorm te maken krijgen. Het boek geeft de cursist de mogelijkheid zich in korte tijd een basiskennis van de traditionele ontleding eigen te maken of weggezakte kennis op te frissen. Met het oog op deze doelstelling is de presentatie van de stof eenvoudig gehouden: er wordt geen of weinig voorkennis voorondersteld. Klik hier voor meer informatie. 


De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht (Deel: Dl. 1: Vermogensrecht) / A.M.M.M. van Zeijl


Titel: De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht (Deel: Dl. 1: Vermogensrecht)
Onderdeel van: de grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht
Auteur: Zeijl, A.M.M.M. van
Jaar: cop. 2010 ( 8e [geactualiseerde] druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Het boek Grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht is geschreven vanuit de behoefte in het onderwijs aan een inleidend praktijkgericht en duidelijk geschreven handboek op het gebied van het vermogensrecht en ondernemingsrecht. Het is verdeeld in twee delen, waarin de meest belangrijke onderwerpen worden behandeld. Deel 1 bevat het vermogensrecht en deel 2 het ondernemingsrecht. Deze website geeft extra materiaal bij Deel 1: Vermogensrecht. In deel 1 komen allereerst de algemene onderwerpen met betrekking tot het vermogensrecht aan de orde, zoals het goederenrecht, pand en hypotheek, de rechtshandeling, de overeenkomst en de onrechtmatige daad als bron van verbintenissen en het verbintenissenrecht. Deel 1 wordt afgesloten met de bespreking van een paar bijzondere overeenkomsten, te weten de koopovereenkomst, huur en verhuur en de arbeidsovereenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Toegepaste organisatiekunde / Peter Thuis


Titel: Toegepaste organisatiekunde
Auteur: Thuis, Peter T.H.J.
Jaar: 2010 (5e [gew.] dr)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Toegepaste organisatiekunde biedt al weer vijf drukken een goed ontvangen, brede inleiding op het gebied van Organisatiekunde. Deze uitgave is geschikt voor studenten in het hoger economisch, sociaal en technisch onderwijs die zich de basis van het vakgebied Management en Organisatie en Organisatiekunde eigen moeten maken.

Deze vijfde druk kenmerkt zich door:
Een groot formaat, in hardcover en full color
Actuele deelcases met vragen
Interviews met professionals uit de beroepspraktijk (per deel en hoofdstuk)
Actuele praktijkvoorbeelden uit krant, tijdschrift en van het internet
Managementklassiekers: besprekingen van toonaangevende boeken uit de organisatiekunde
Managementmythes: 10 mythes uit de organisatiekunde
Aansprekend beeldmateriaal
Prikkelende quotes
Omdat het vakgebied een integraal karakter heeft worden vakgebieden als economie, psychologie, bedrijfskunde, technologie en sociologie gekoppeld aan organisatiekunde en management.
Klik hier voor meer informatie.


Titel: Deskresearch
Auteur: Veen, M.J.P. van  Westerkamp, Kees
Jaar: cop. 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van informatie. Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Elk hoofdstuk gaat in op een specifieke fase van het zoeken naar informatie: van het formuleren van de zoekvraag tot de kwaliteit van de rapportage. Drie thema’s krijgen speciale aandacht: het bepalen van de informatiebehoeften, het gebruiken van informatiebronnen en het beoordelen van informatie. Tevens is er veel aandacht voor internet als informatiebron en het gebruik van zoekmachines. 

Deskresearch bevat verschillende praktijkvoorbeelden, vragen en opdrachten waarmee de theorie aan de praktijk getoetst kan worden. 

In deze tweede editie is de informatie rond zoekmachines geactualiseerd en zijn diverse nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd. Daarnaast is er aandacht voor het samenstellen van literatuurlijsten met behulp van software en worden er meer informatiebronnen besproken. Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie. 

De werkbare woonmaatschappij / prof. dr. ir. Vincent GruisTitel: de werkbare woonmaatschappij : intreerede, 3 februari 2012 / Vincent Gruis
Auteur: Gruis, V. (1972-)
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zijn leerstoel houdt zich bezig met de vraag hoe woningbeheerders en ontwikkelaars hun voorraad en activiteiten kunnen aanpassen aan de maatschappelijke opgave. In zijn intreerede De werkbare woonmaatschappij gaat Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, in op de wijze waarop in Nederland met de bestaande woningvoorraad wordt omgegaan. Er zijn grote veranderingen gaande op de woningmarkt waardoor ook een duidelijke stellingname en positionering van de woningcorporaties nodig is.
Corporaties moeten zich veel sterker richten op de bestaande woningvoorraad. Het leefbaar maken en houden van wijken en woningen zal een van de belangrijkste taken van corporaties worden. Deze nieuwe taken zijn beter uitvoerbaar in kleinschalige projecten, waardoor corporaties hun hele werkwijze gaan aanpassen. Ook wordt er meer gedacht volgens de lijn van ontwikkelend beheer, waarbij een fysieke vernieuwing blok-voor-blok wordt aangepakt in combinatie met een goed sociaal beheer. Het ontwikkelend beheren moet zich nog wel vertalen in een haalbare strategie. Volgens Gruis moeten woningcorporaties socialer en ondernemender worden. Socialer in de betekenis dat zij een betere verbinding tussen de mensen in de woningen en wijken moet leggen. Ondernemender aangezien zij minder geld hebben en deze effectiever moeten besteden. Klik hier voor meer informatie. 
Is de volkshuisvesting uitgewoond? / prof. dr. ir. M.G. Elsinga


Auteur: Elsinga, Marja
Titel: Is de volkshuisvesting uitgewoond? M.G. Elsinga
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Ruim een jaar geleden hield Marja Elsinga haar inaugurele rede " Is de volkshuisvesting uitgewoond?" Deze vraag is nu actueler dan ooit. Er staat een parlementaire enquete over woningcorporaties voor de deur en hervorming van de hypotheekrenteaftrek is nog nooit zo serieus onderwerp van discussie geweest. Bovendien wordt het vermogen in de eigen woning steeds vaker genoemd als oplossing voor het probleem van stijgende kosten in de zorg en de pensioenen die onder druk staan. Klik hier om het boek digitaal te lezen.
donderdag 19 april 2012

Schrijven in de juridische praktijk / S. Hoogwater e.a.

Titel: Schrijven in de juridische praktijk
Auteur: Hoogwater, Susanne  Heerink, Marcel
Jaar: cop. 2012 (2e druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Schrijven in de juridische praktijk brengt de basiskennis en de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor schrijven in de juridische praktijk bij elkaar. Door de praktijkgerichte aanpak leert het de student systematisch te rapporteren en schriftelijk verslag te doen van onderzoek. De auteurs behandelen de meest voorkomende juridische documenten en bespreken daarnaast het schrijfproces, de structuur van de tekst, de juridische argumentatie en een klantgerichte benadering. Het boek sluit af met algemene taal- en schrijfadviezen.

In deze tweede editie zijn de praktijkvoorbeelden geactualiseerd. Verder bevat deze editie extra informatie over argumenteren en begrijpelijke juridische taal, nieuwe oefenvragen en een uitgebreide begrippenlijst. Klik hier voor meer informatie.

Conflicthantering en mediation / G. Apol e.a.

Titel: Conflicthantering en mediation
Auteur: Apol, Govert  Putten, Linda van
Jaar: 2010 (2e herziene druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Conflicten zijn van alle tijden, maar in de huidige mondige, individualistische samenleving staan steeds meer mensen op hun strepen. Veel hbo-studenten zullen ongetwijfeld in hun latere beroepspraktijk met conflictsituaties te maken krijgen. Met dit boek kunnen ze zich hierop voorbereiden.
Conflicthantering en mediation wordt in de eerste plaats besproken hoe je de aard en de ernst van een conflict moet inschatten. Wat kun je doen om een conflict te herkennen, erkennen en vervolgens hanteerbaar te maken en te houden? Wanneer moet je doorverwijzen en naar wie? En is een juridische procedure onvermijdelijk of is mediation de aangewezen weg om het conflict op te lossen?
In dit boek wordt ook een aantal technieken besproken om escalatie van een conflict te voorkomen. Met behulp van specifieke opdrachten per hoofdstuk kunnen studenten zich de stof goed eigen maken. Klik hier voor meer informatie.

Basisboek statistiek met SPSS / D.B. Baarda e.a.

Titel: Basisboek statistiek met SPSS
Auteur: Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de, Dijkum, Cor van 
Jaar: cop. 2011 (4e herziene druk)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Steeds vaker wordt in het onderwijs en het bedrijfsleven gebruikgemaakt van het pakket SPSS voor Windows om onderzoeksgegevens te verwerken, te analyseren en te presenteren. De 4e druk van het 'Basisboek Statistiek met SPSS' vormt hiervoor een praktische handleidingDeze nieuwe vierde druk is aangepast aan de versie 18 van SPSS.

Basisboek Statistiek met SPSS:
- Vormt een handleiding om (onderzoeks) gegevens te verwerken, te analyseren en te presenteren
- Is geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar is ook interessant voor professionals
- Vereist geen statistische voorkennis
Klik hier voor meer informatie.

woensdag 18 april 2012

Titel   De bestuurlijke kaart van de Europese Unie : instellingen, besluitvorming en beleid
Auteur: Vleuten, Anna van der;  Binnema, Harmen
Editie   3e, herz. dr
Uitgever    Bussum : Coutinho 
Jaar   2012
Boek in de HvA Catalogus

Tot voor kort was Europese politiek voor velen een ver-van-mijn-bedshow en bleef het debat beperkt tot de berichtgeving in de economiebijlage. Sinds de crisis in Griekenland losbarstte, is het niet vreemd meer dat het achtuurjournaal opent met Europees monetair beleid en dat de correspondent in Brussel vrijwel dagelijks in beeld komt. De Europese Unie staat in het middelpunt van de belangstelling. Des te belangrijker is het om te begrijpen hoe de EU werkt.

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie beschrijft en analyseert de Europese samenwerking zodat niet alleen duidelijk wordt hoe de 'bestuurlijke kaart' eruitziet, maar ook waarom deze er zo uitziet. Het boek start met een beknopte geschiedenis van de Europese samenwerking. Vervolgens komen in deel I de verschillende Europese instellingen aan bod. In deel II staat het Europees beleid centraal en in deel III worden andere dimensies van de EU belicht, zoals de rol van Nederland in de EU en de kloof tussen de burger en Brussel.

De bestuurlijke kaart van de Europese Unie richt zich op hbo- en wo-studenten in de bachelorfase van onder andere opleidingen op het gebied van bestuurskunde, politicologie, economie, Europese studies en journalistiek. Daarnaast is dit boek een nuttig naslagwerk voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met 'Europa'.

Anna van der Vleuten is als universitair hoofddocent Europese Integratie verbonden aan de opleiding politicologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Titel:  Praktisch goederenrecht / Charlotte Phillips
Auteur/Vervaardiger    Phillips, Charlotte (1973-) 
Editie   [2e dr.]
Uitgever    Groningen [etc.] : Noordhoff 
Jaar   cop. 2012
Collatie   258 p ill 24 cm
Annotatie   1e dr.: 2009
Met lit. opg., reg
ISBN   9789001809454
Boek in de HvA Catalogus

Praktisch Goederenrecht vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof inzichtelijk gemaakt. Je kunt je kennis zelfstandig toetsen door de tussenvragen en toepassingsvragen bij casussen te maken. In de tweede druk van Praktisch Goederenrecht is een nieuw hoofdstuk opgenomen dat ingaat op de onderwerpen zekerheid en verhaal. Voorts zijn er enkele verdiepende paragrafen met betrekking tot de beperkte rechten toegevoegd.

De combinatie van duidelijke uitleg met behulp van casussen en voorbeelden uit de praktijk, uiteengezet in toegankelijke taal, stelt je in staat je met plezier te verdiepen in materie die vaak als “lastig onderdeel” van het recht wordt ervaren.

Bron