dinsdag 24 januari 2012

Function creep en privacy

Titel: Function creep en privacy
Reeks: Justitiële verkenningen
Auteur: Berghuis, A.C. en Scheepmaker, M.P.C.
Jaar 2011
Boek in de HVA Catalogus


Korte samenvatting
In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde bekende term 'doelverschuiving' komt in de buurt, maar is niet 'creepy' genoeg. Het gaat hierbij om wetten, beleidsinstrumenten, maatregelen en programma's die een geheel andere uitwerking (soms ook op een totaal ander terrein) hebben dan oorspronkelijk bedoeld. In sommige gevallen zou je kunnen spreken van neveneffecten, die echter niet per se onvoorzien hoeven te zijn. Zo hebben de talloze veiligheidsmaatregelen na de aanslagen van 11 september 2001 onmiskenbaar de privacy van burgers aangetast, maar dat neveneffect is op de koop toe genomen, opgeofferd aan een verondersteld hoger belang. Ook tal van maatregelen ter handhaving van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit zijn onderhevig aan 'function creep'. Bron maandag 16 januari 2012

DVD Het proces Wilders - Televisieuitzending 5-12-2011 Deel 1: Fitna-gate (HUMAN)

Titel: Het proces Wilders / door Hans Hermans, Martin Maat 
Dl. 1: Fitna-gate
Auteur/Vervaardiger: Hermans, Hans en Maat, Martin
Uitgever: HUMAN
Jaar: 2011
Klik hier voor DVD in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Waarom wilde het Openbaar Ministerie Geert Wilders aanvankelijk niet vervolgen? Hoe kwam het besluit van het gerechtshof om Wilders alsnog te vervolgen tot stand? Wat was de rol van de politiek verantwoordelijke minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin? En wat gebeurde er achter de schermen tijdens de twee rondes van het proces bij de Amsterdamse rechtbank? Een documentair drieluik over het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en discriminatie. Het Proces Wilders geeft antwoord op de vele vragen betreffende de strafzaak tegen de PVV-leider. Daarnaast bevat het programma een nauwgezette reconstructie van de politieke reactie op het uitkomen van de film Fitna. De film zou later een belangrijke rol spelen bij de tenlastelegging tegen Wilders. In de eerste aflevering ligt de nadruk op een nauwgezette reconstructie van de politieke reactie op het uitkomen van de film 'Fitna'. De film zou later een belangrijke rol spelen bij de tenlastelegging tegen Wilders. Klik hier voor meer informatie.


Privaatrecht 1957-2011 - Ars Aequi Jurispudentie

Titel: Jurisprudentie privaatrecht/ met ann. van S.E. Bartels ... [et al.]
Reeks: Ars Aequi Jurisprudentie
Auteur/Vervaardiger: Bartels, S.E.
Jaar: 2011

Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Een selectie privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties, die van 1957-2011 in Ars Aequi zijn verschenen. Alle uitspraken zijn speciaal ten behoeve van het onderwijs door hoogleraren voorzien van een uitgebreide annotatie. Klik hier voor meer informatie.

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak - WODC Justitiele verkenningen

Geen afbeelding van dit boek beschikbaar.

Titel: Visuele technieken in opsporing en rechtspraak / [red. M.P.C. Scheepmaker]
Reeks: Justitiële verkenningen ; jrg. 37 (2011), nr. 7 (nov.)
Auteur: Scheepmaker, M.P.C.
Jaar: 2011

Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte samenvatting
De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de strafrechtspleging deze ontwikkeling toejuichen, is nog maar de vraag. Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij gestelde verbanden en verwachtingen. Dit themanummer staat uitgebreid stil bij de gevolgen van visualisering voor waarheidsvinding in strafzaken. Ook komt aan de orde of de processuele gelijkheid in het gevaar komt als een van de procespartijen het betoog kracht kan bijzetten met behulp van geavanceerde beeldtechnologie, terwijl de andere partij - bijvoorbeeld door financiële beperkingen - die mogelijkheid niet heeft. Klik hier voor meer informatie.