woensdag 28 maart 2012

Praktische informatie over sociale zekerheid 2012


Titel       Praktische informatie over sociale zekerheid
Auteur    Talstra-Schulp, E.
Jaar       1984 - ...

Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving

Sociale zekerheid. Op het eerste gezicht een wirwar van regels en voorschriften, van onbegrijpelijke afkortingen, van papieren en formulieren. Het boek Praktische informatie over Sociale zekerheid is
een handige wegwijzer in de wereld van premies en uitkeringen.
In deze uitgave wordt in begrijpelijke taal en met voorbeelden het steeds weer veranderende stelsel van sociale zekerheid uitgelegd. Alle gegevens zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2012.

Voor wie?
Hulpverleners die te maken krijgen met vragen van premiebetalers, gehandicapten, kinderbijslagontvangers, AOW-ers, nabestaanden, zieken of werklozen. Het boek is ook zeer geschikt voor onderwijs in de Nederlandse sociale zekerheid.

Meerwaarde
Praktische informatie over Sociale zekerheid biedt een goed leesbare, praktische beschrijving van het socialezekerheidsstelsel zoals dit momenteel in Nederland bestaat. Dit gebeurt aan de hand van:
een trefwoordenregister en afkortingenlijst; verwijzingen naar wetsartikelen; veel praktische voorbeelden en speciale aandacht voor nieuwe wetgeving.

Bron

dinsdag 20 maart 2012

Handboek Nieuwe Media

Titel:    Handboek Nieuwe Media:
             digitale technologieën begrijpen                   en gebruiken
Auteur: Bakker, T.P. (1982-) &
              Bakker, Piet (1953-)
Jaar:   2011

Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
Het Handboek Nieuwe Media gaat in 12 hoofdstukken in op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van Twitter, communities, blogs, tablets, browsers, foto, video, audio, user-generated content, Google, RSS en databases. Bron

donderdag 15 maart 2012

Belastingrecht voor Bachelors en Masters

Titel: Belastingrecht voor Bachelors en Masters 
Editie: Ed. 2011/2012
Jaar: 2011
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
Dit studieboek is geschreven door het onderwijs, voor het onderwijs. Een zeer uitgebreid auteursteam, bestaande uit docenten van bijna alle hogescholen in Nederland, heeft deze studiemethode ontwikkeld. Zij kennen per slot van rekening het beste de eisen en wensen die het onderwijs aan een studieboek op dit terrein stelt. Het boek volgt de structuur van de fiscale wetgeving, waarbij veel aandacht uitgaat naar de samenhang tussen de diverse onderdelen. Deze opzet en de zeer toegankelijke schrijfstijl maken dit boek geschikt voor de studierichtingen Accountancy, Bedrijfseconomie, SPD en Management Economie en Recht, maar ook voor opleidingen waar belastingrecht minder centraal staat, zoals HBO Commerciële Economie, Rechten, Financial Services Management, etc. Klik hier voor meer informatie.

Wet werk en bijstand

Titel: Wet werk en bijstand - tekstuitgave januari 2012
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Deze uitgave is bedoeld voor gemeenteambtenaren en andere mensen die te maken
hebben met verlening van bijstand, werkloosheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling.
U vindt hier de geheel geactualiseerde teksten van de Wet werk en bijstand, de Wet
participatiebudget en de volgende bijbehorende relevante besluiten en regelingen:
• Besluit WWB 2007;
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
• Besluit aanwijzing registr aties gezamenlijke huishouding 1998;
• Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, IOAW en IOAZ;
• Besluit extr amurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;
• Regeling WWB;
• Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 v oor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende;
• Regeling tot machtiging secretar is toetsingscommissie.
Klik hier voor meer informatie.

European private international law: Ars Aequi Wetseditie 2012/2014

Titel: European private international law
Reeks: Ars Aequi wetseditie
Jaar: 2012, 1st ed. (2012/2014)-
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
A collection of international and European instruments containing Private International Law rules for jurisdiction, applicable law and recognition and enforcement of foreign decisions. Subjects are:
Family law and Succession
Personal Status
Name
Marriage
Matrimonial Property Regime
Marriage Dissolution
Protection of Children and Adults
Adoption
Maintenance Obligations
Obligations
Succession
Law of Obligations
Contracts
Transport
Delict/Tort
Legal Persons
Trust/Property
Procedural Law
Immunity
Jurisdiction, Recognition and Enforcement
Access to Justice
Legalisation
Arrest
Insolvency
Arbitration

maandag 12 maart 2012

Jurisprudentie Europees recht 1963-2011 / Sap, J.W., Smit, M.L.

Titel: Jurisprudentie Europees recht 1963-2011, Ars Aequi jurisprudentie  Auteur: Sap, J.W., Smit, M.L. 
Jaar: 2012, 2e druk
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Jurisprudentie Europees recht bevat de cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, welke van belang zijn voor het onderwijs in de eerste twee jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid.
Ten behoeve van het onderwijs is elke uitspraak voorzien van een beknopte noot. Natuurlijk biedt deze geactualiseerde bundel ook voor de praktijkjurist een ideale verzameling van belangrijke uitspraken op het gebied van Europees recht.  Klik hier voor meer informatie.

donderdag 1 maart 2012

Sociaal memo 2012 deel I

Titel: Sociaal memo
Jaar: 2012 (1)
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Sociaal memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft.
Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en het voorafgaande jaar. Sociaal Memo bevat:
  • alle volks- en werknemersverzekeringen
  • AWIR en toeslagen
  • bijstand en inkomensvoorzieningen
  • Wet arbeid en zorg
  • arbeidsmarktmaatregelen
  • zorgverzekering
  • veel handige overzichten
Door de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen is verder bronnenonderzoek gemakkelijk uit te voeren.Klik hier voor meer informatie.

De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid: Vereniging van Raden van Arbeid

Titel: De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid
Auteur: Vereniging van Raden van Arbeid
Jaar: 2012, deel I
Klik hier voor gids in HVA-catalogus

Korte beschrijving
'De Kleine Gids' behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet.

'De Kleine Gids' is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde. De Kleine Gids verschijnt twee maal per jaar, in februari en augustus. Klik hier voor meer informatie.