woensdag 31 oktober 2012

Projectmatig werken en onderzoek / Ferdie MigchelbrinkTitel: Projectmatig werken en onderzoek. Een handleiding voor professionals in onderwijs, zorg, welzijn en wonen
Auteur: Ferdie Migchelbrink
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dit praktisch georiënteerde boek geeft handreikingen aan mensen die projectmatig werken en daarbij onderzoek gebruiken of dat willen gaan doen. Het boek laat zien dat onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren voor projecten en het maken van de projectproducten. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek in projecten wordt op een praktische wijze gepresenteerd. Tegelijkertijd biedt het boek benaderingen, werkwijzen, handvatten en hulpmiddelen voor projectmatig werken.

Door deze combinatie van onderzoek en projectmatig werken onderscheidt het boek zich van vele andere boeken over projectmatig werken. De aanpak beschreven in Projectmatig werken en onderzoek is in een reeks van jaren in onderwijs, onderzoek en advieswerk gebruikt en heeft daar zijn waarde bewezen. Het boek is uitermate geschikt voor beroepsbeoefenaren en studenten in de sectoren wonen, zorg, en welzijn.

Bron 

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht / Wim de Ruiter en Robert WestraTitel: Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
Auteurs: Wim de Ruiter en Robert Westra
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Deze uitgave is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Het boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht aan de orde komen, zoals (Algemene en Technische) Bedrijfskunde, SJD, logistieke opleidingen, Fiscale- en Accountancy opleidingen, Facilitair management, Personeel en arbeid en andere economische richtingen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal beschikbaar.
Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts-)praktijk wordt aan de hand van eenvoudige, dagelijkse voorbeelden duidelijk gemaakt en stapsgewijs behandeld. De theorie van het verbintenissen- en ondernemingsrecht wordt verhelderd door middel van schema's en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen.
Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen in de vele oefenopgaven.

Bron

maandag 29 oktober 2012

Sociaal memo. Kind & gezin


Sociaal memo kind en gezin  2012 - ISBN: 9789013101560
Titel: Sociaal Memo Kind & Gezin
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Sociaal Memo Kind & Gezin 2012 beschrijft op kernpunten de in Nederland geldende relevante weten regelgeving voor kinderen en hun ouders. Het Memo richt zich met name op de aspecten familierecht, ( jeugd)zorg en inkomen.

Aan bod komen onder andere:

Burgerlijk Wetboek (afstamming, ouderlijk gezag, voogdij, levensonderhoud)
Wet op de jeugdzorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorgverzekeringswet en AWBZ
Clientenrechten in de zorg (kwaliteit, medezeggenschap, klachten)
Minimumloon

Klik hier voor meer informatieGrondslagen van het recht / M.M. Henket en M. de Blois


Titel: Grondslagen van het recht. 1, Hoofdlijnen
Auteur: M.M. Henket en M. de Blois
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

In dit studieboek staan de hoofdlijnen van het in Nederland geldende recht centraal. Het is bedoeld als een eerste, zo helder mogelijke kennismaking met het Nederlandse recht. Daarbij gaat het om de centrale begrippen van het recht, het systeem van het recht en een inleiding op de belangrijkste rechtsgebieden. Steeds is ernaar gestreefd dit te doen met een verwijzing naar de actualiteit, zodat het inzicht in de dynamische ontwikkeling van het recht in de samenleving wordt bevorderd.

Het boek Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen maakt deel uit van de serie Grondslagen van het recht die in de eerste plaats bedoeld is voor Utrechtse rechtenstudenten die in het eerste jaar van hun bachelorstudie het vak Grondslagen van het recht volgen. De serie bestaat uit vier delen. Hoofdlijnen biedt een introductie in de belangrijkste aspecten van het in Nederland geldende recht. Achtergronden probeert het inzicht in het recht te verdiepen door de achtergronden van het recht te belichten. Vaardigheden biedt eerstejaarsstudenten ondersteuning bij het verwerven van de basisvaardigheden die iedere jurist zich eigen moet maken. Materialen bevat per week geordende studievragen, weekopdrachten en extra materiaal. Materialen is als enige van de serie specifiek gericht op de cursus Grondslagen van het recht. De overige boeken zijn weliswaar voor de cursus geschreven, maar zijn zo opgezet dat ze als zelfstandige boeken kunnen worden bestudeerd. Klik hier voor meer informatie.
Schrijfwijzer / Jan Renkema


Titel: Schrijfwijzer
Auteur: Jan Renkema
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De Schrijfwijzer geldt al sinds de eerste editie uit 1979 als hét kompas voor schrijvend Nederland en Vlaanderen. Dit naslagwerk geeft oplossingen voor kwesties  waarmee iedereen tijdens het schrijven wel eens worstelt. Het handboek is inmiddels toe aan zijn vijfde herziene druk en kan nu voor het eerst, omdat de techniek ook niet stilstaat, ook online geraadpleegd worden. Klik hier voor meer informatie.

De grondwet in eenvoudig Nederlands / Karen Heij en Wessel Visser


Titel: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
Auteurs: Karen Heij en Wessel Visser
Jaar: 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

De grondwet is de belangrijkste wet van nederland. De regels van de nederlandse staat en zijn inwoners staan erin. Maar de Grondwet is voor veel mensen moeilijk te begrijpen.
Daarom hebben taaldeskundigen van het BureauTaal i de artikelen van de Grondwet herschreven in eenvoudig Nederlands. Zij werden daarbij geholpen door staatsrechtdeskundigen.
Naast een hertaling naar eenvoudig Nederlands heeft elk artikel van de Grondwet ook een toelichting gekregen. Klik hier voor meer informatie.

In het huis van de islam : geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek / Henk Driessen


Tite: In het huis van de islam : geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek
Auteur: Henk Driessen
Jaar: 2010
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

De publieke en wetenschappelijke belangstelling voor de islam is de laatste jaren stormachtig toegenomen. Verwonderlijk is dat niet. Het gaat om een zesde van de wereldbevolking, en om een godsdienst en cultuur met een steeds groter politiek gewicht. De islam is niet meer ver van ons bed: via de media en migranten krijgt men er in het Westen elke dag mee te maken.

De islam is dus dichtbij maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie. De islam heeft een andere kunst, een andere houding tegenover leven en dood, andere rituelen, een ander heilsbegrip. Klik hier voor boek in HvA-catalogus


woensdag 17 oktober 2012

Het bewoonbare land - Wouter Beekers


Titel: het bewoonbare land
Auteur: Wouter Bekkers
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Spreek over de woningbouwcorporaties en bijna iedereen denkt aan schandalen, buitensporige inkomens van directeuren en gespeculeer met geld van huurders. Maar de sociale woningbouw geldt ook als de trots van ons land. De prestaties van mannen als Berlage en het noeste werk van de wederopbouw worden tot in het buitenland bewonderd.
In Het bewoonbare land beschrijft Wouter Beekers de roerige geschiedenis van de woningbouwverenigingen. Hij laat zien hoe de volkshuisvesting ontstond als beweging van betrokken burgers die streden voor een bewoonbaar land, hoe politici en professionals dit werk op een hoger plan brachten en hoe daarbij een kloof konontstaan tussen de corporaties en de bewoners. Aan de hand van ‘kleine verhalen’ en de praktische betekenis van woningcorporaties in verleden en heden maakt historicus Beekers deze rijke geschiedenis op een heldere manier inzichtelijk.
Wouter Beekers is onderzoeker aan het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert over de verhouding tussen overheid, maatschappelijke instituties en burgers. Eerder was hij coauteur van Niet bij steen alleen, een geschiedenis van de Amsterdamse woningbouwers van Patrimonium. Klik hier voor meer informatie.

1000 jaar Amsterdam: ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad - Fred Feddes


Titel:  1000 jaar Amsterdam : ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad
Auter: Fred Feddes
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Wie met een makelaar huizen bekijkt, krijgt bij het bezichtigen van de zolder, al of niet na het bestijgen van een wankele uitschuiftrap, weleens te horen: ‘U kunt er veel op kwijt en het is natuurlijk ook een ideale plek voor de treinbaan.’ Mannen, zo is de gedachte, blijven jongens die zich af en toe graag terugtrekken om met blokken en treinen te spelen. Wie met de blokkendoos Amsterdam wil spelen kan zich uren terugtrekken met Fred Feddes’ 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (vertaald als A Millennium of Amsterdam). Het is een klassieker over de stad geworden. De keuze van de conservator van kees zandvliet.

Het spel met de stad

Een van Feddes’ helden is Jan van der Heyden, een beetje een Amsterdamse Leonardo da Vinci. Van der Heyden woonde in het centrum van de stad. Hij kende de stad op zijn duimpje, als technicus en als schilder. Van der Heyden wist bovendien als weinig anderen hoe probleemloos over het koord te dansen van vrij ondernemerschap, een beetje corruptie en medewerker in dienst van de stad. Hij verbeterde het concept van de straatlantaarn, produceerde die in zijn fabriek en verkocht de lantaarns aan de stad waar de opzichter zorgde voor plaatsing door de hele stad. De opzichter was Van der Heyden zelf. Een mooi voorbeeld van vestzak en broekzak.
Van der Heyden was ook een gevierd schilder van stadsgezichten. Hier komt de ware aard van de blokkenbouwer naar voren. Van der Heyden was namelijk een meester in het knippen en plakken met gebouwen. Moeiteloos combineerde hij een gezicht op een Amsterdamse gevelwand met het stadhuis van Haarlem. Van der Heyden speelde met de stad. Klik hier voor meer informatie.


Basisboek Methoden en technieken / Ben Baarda e.a.Titel:  Basisboek methoden en technieken : kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis
Auteur:    Ben Baarda e.a.
Jaar:           2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het Basisboek Methoden en Technieken is in Nederland een methodologisch standaardwerk. Het behandelt op een praktische manier de belangrijkste onderzoeksbegrippen en principes. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. Er is veel aandacht voor de didactische opbouw van het boek. Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt van het boek: elk hoofdstuk behandelt telkens één onderzoeksfase.

Het eerste hoofdstuk gaat over de probleemstelling en de onderzoeksvraag en het laatste over rapportage en aanbevelingen. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een openingscasus en eindigen met een samenvatting en verdiepingstips. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kun je stap voor stap aan de opzet van je eigen onderzoek werken, maar ook ander onderzoek evalueren.

Er staat aanvullende informatie op de website.

Bron


vrijdag 12 oktober 2012

Leugens over Louwes / Ton DerksenTitel: Leugens over Louwes
Auteur:      Ton Derksen
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


"Leugens over Louwes - Deventer moordzaak
Met zijn nieuwe boek Leugens over Louwes duikt wetenschapsfilosoof Ton Derksen, bekend van zijn boeken Lucia de B. en Het OM in de fout, in de zaak Louwes. De rechtsgang rond deze ´Deventer Moordzaak´ kenmerkt zich door een brei van leugens, verborgen argumentatiefouten, en onjuiste interpretaties. Derksen zet deze gebreken schematisch op een rij. Net als in zijn eerdere boeken draagt Ton Derksen ook nu weer opzienbarende nieuwe feiten aan. Zo blijkt uit eigen onderzoek dat het alibi van Louwes wel degelijk aannemelijk is."

Bron

Schrijven voor het beeldscherm. Scoren met tekst op internet, intranet en in sociale media / Willem Hendrikx


Titel: Schrijven voor het beeldscherm
Auteur:      Willem Hendrikx
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Wie schrijft voor sites, voor blogs, voor het bedrijfsintranet, wie twittert en berichten plaatst op Facebook en LinkedIn, moet van veel markten thuis zijn. Deze geheel vernieuwde, 6e druk van'Schrijven voor het beeldscherm' is de schrijfcoach voor iedereen die meer uit zijn webteksten en sociale media wil halen. Met als uitgangspunt dat het schrijven van een goede webtekst niet moeilijk is, bevat het boek een minimum aan technische en een maximum aan praktische informatie.

Schrijven voor de 'nieuwe' media is meer dan het publiceren op een website. U hebt ook inzicht nodig in de mogelijkheden van sociale media als Twitter en Facebook, kennis van de manier waarop zoekprogramma's als Google werken en inzicht in het gedrag van sitebezoekers, van smartphonegebruikers en sociale media-fans. Dit boek geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden om webteksten maximaal te laten scoren.

Bron

Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude / Martha van Endt - Meijling


Titel: Met nieuwe ogen. Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude
Auteur:      Endt, Martha van
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende landen, maar ook tussen mensen uit verschillende milieus, van verschillende sekse of met een verschillende geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het belangrijk dat professionals in de dienstverlening, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven kennis hebben van sociale en culturele verschillen. Bovendien is het nodig dat ze zich ook een bepaalde houding eigen maken: ze moeten 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving.

Met nieuwe ogen brengt studenten deze basiskennis over cultuur en cultuurverschillen bij. Daarnaast ontwikkelen ze met dit werkboek een transculturele attitude door middel van het reflecteren op eigen ideeën. Aan de hand van verschillende situaties wordt beschreven hoe cultuurverschillen zich kunnen uiten en hoe een professional hiermee om kan gaan.
Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met leerdoelen en sluit af met (reflectie)opdrachten. De theorie is verrijkt met aansprekende voorbeelden.
Op de website bij het boek is uitgebreid materiaal voor studenten beschikbaar. Voor docenten is er ondersteuning op aanvraag.

Met nieuwe ogen is een werkboek voor hbo-studenten. Het biedt hun een gedegen voorbereiding op een stage in het buitenland of op het werken met andere culturen in Nederland.

Bron

Projectmanagement in de rechtspraktijk / Ivar Timmer en Rob van Otterlo


Titel: Projectmanagement in de rechtspraktijk. Een inleiding in projectmanagement voor het hoger juridisch onderwijs / I. Timmer, R.C.H. van Otterlo
Auteurs:     Ivar Timmer en Rob van Otterlo
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Projectmanagement voor de rechtspraktijk is een inleiding in projectmanagement voor studenten in het hoger juridisch onderwijs. Het behandelt de basiselementen van projectmanagement en biedt de beginnende student inzicht in de wijze waarop projecten en projectmanagement een rol spelen in de rechtspraktijk. Het boek is mede gebaseerd op interviews met professionals uit een breed scala aan organisaties uit de juridische beroepspraktijk over hun ervaringen met projecten en projectmanagement. Op de bij het boek behorende website zijn voor studenten en docenten vragen, voorbeelden en aanvullend oefenmateriaal te vinden.

Bron

Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden / Jan Bijlsma en Hay Janssen


Titel: Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden
Auteurs:     Jan Bijlsma en Hay Janssen
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sociaal werk wordt telkens opnieuw vormgegeven. Voor mensen die in een moderne verzorgingsstaat als Nederland zijn opgegroeid, zijn allerlei voorzieningen en regelingen de gewoonste zaak van de wereld. De verzorgingsstaat kwam echter niet zomaar uit de lucht vallen, maar kent een lange geschiedenis. Het besef groeit dat het voor sociaal werkers waardevol is om de traditie van hun werkveld te kennen. Vanuit deze traditie kunnen zij vervolgens vorm geven aan het sociaal werk van de toekomst.

Sociaal werk in Nederland beschrijft deze traditie. Het boek bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving, en het ontstaan van de verzorgingsstaat en een geprofessionaliseerd maatschappelijk vangnet. De rode draad hierin wordt gevormd door 'verheffen' en 'verbinden', twee peilers van de verzorgingsstaat en de traditionele kerntaken van het sociaal werk. Verder neemt in dit boek de ontwikkeling van visies en theorieën een belangrijke plaats in. Zo maken (toekomstig) sociaal werkers kennis met de grondvesten van hun beroep en leren ze dat bepaalde dilemma's van alle tijden zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over de toekomst van de verzorgingsstaat.
Op de website bij dit boek wordt extra studiemateriaal aangeboden, waaronder interactieve oefeningen, studievragen en kernbegrippen.

Sociaal werk in Nederland is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die worden opgeleid voor sociale beroepen, en voor alle sociaal werkers die willen weten in welke traditie zij staan met hun dagelijkse werk.

Bron

Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de loonheffingen / Ton MertensTitel:  Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de loonheffingen
Auteur:      Ton Mertens
Jaar:   2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Loonheffingen zijn de belastingen en socialeverzekeringspremies die worden geheven met het loon als basis. Een kenmerk van loonheffingen is dat zij, zoals dat heet, bij de bron worden geheven. Dat wil zeggen bij de werkgever, het pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Voor de overheid zijn de loonheffingen budgettair van enorme betekenis: voor 2012 wordt een opbrengst verwacht van zo'n 145 miljard. Daarmee maken zij ruim 60% uit van alle (rijks)belastingen en premies die worden geheven.

Een belangrijk beginsel dat aan belastingheffing ten grondslag ligt, is het beginsel van de minste pijn: de heffing vindt zó plaats dat het subject van heffing daar zo min mogelijk 'pijn' van ondervindt. Op dit beginsel is de loonbelasting gebaseerd.

Alhoewel de loonheffingen op werknemers betrekking hebben, moeten ze door de werkgever worden berekend, geheven en afgedragen. Ze maken daarmee een groot deel uit van de administratieve lasten waar werkgevers mee te maken hebben. Als gevolg hiervan staan deze heffingen voortdurend ter discussie, niet alleen politiek, maar ook in geschillen tussen inhoudingsplichtigen en de overheid. Er bestaat daarom uitvoerige en dikwijls complexe wetgeving op dit gebied. De vele geschillen leveren daarbij een flinke stroom jurisprudentie op.

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Het is in de eerste plaats geschreven om te worden gebruikt bij het academisch en het postacademisch onderwijs. Daarnaast is het bedoeld voor professionals die uit hoofde van hun functie over kennis van de loonheffingen moeten beschikken.

Bij de samenstelling van de zesde druk van dit boek is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2012 tot uitgangspunt genomen.

Bron

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht / M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck


Titel: Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Auteurs:     M.J.A. van Mourik en A.J.M. Nuytinck
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Dit boek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het huwelijksvermogensrecht, maar met uitzondering van de regelingen over kinderbescherming. Het boek is vooral bestemd voor basisdoctoraalstudenten. Behandeld worden onder meer: huwelijk, geregistreerd partnerschap en scheiding van beide vormen, adoptie en erfrecht. Nieuwe literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt tot 1 april 2012. Verder zijn twintig nieuwe wetten en voorstellen verwerkt. De behandeling van de stof is compact en toch compleet. Verzorgde uitgave in stevige uitvoering. Met jurisprudentie-, wetsartikelen- en onderwerpsregisters. De auteurs zijn hoogleraren te Nijmegen.

Bron


European Union law for international business. An introduction / Bernard BishopTitel: European Union law for international business. An introduction
Auteur: Bishop, Bernard
Jaar: 2009

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Written specifically for exporters and those without legal training, this book is an introduction to the business laws of the European Union that need to be understood by those operating outside the EU. It is a practical guide to the regulatory and procedural issues that exporters and businesses need to be aware of. While providing an overview of how the EU operates as a governing body, the book addresses the key matters that exporters will face during their business transactions. Topics covered include: * Direct export transactions to the EU * Exporting via an agent or distributor * Customs laws and procedures * Resolving international business disputes * How to establish a permanent business presence within the EU The book uses case studies to illustrate how these transaction types can be applied to real world business dealings. This book is an essential resource for anyone involved in international business with customers in the European Union.

Bron

Ethiek en het juridisch beroep / Marc Loth en Jeanne Gaakeer


Titel: Ethiek en het juridisch beroep
Auteurs:  Marc Loth en Jeanne Gaakeer
Jaar: 2007

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Eens waren de juridische beroepen een rustig bezit. De advocaat, de notaris en de rechter waren notabelen; gezaghebbend, achtenswaardig en vooral belangeloos. Dit beeld van de juristerij is grondig gewijzigd. De kranten staan vol incidenten: rechters met verstrengelde belangen, advocaten die zand in de machine strooien, en notarissen die worden verdacht van fraude. Is dit alleen maar de beeldvorming of is er meer gaande? Wat is er aan de hand met de juridische beroepen? En wat betekent dit voor de juristen en de dilemma's die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen? Deze en verwante vragen staan centraal in dit boek.

Marc Loth is hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag.
Jeanne Gaakeer is bijzonder hoogleraar Rechtstheorie en universitair hoofddocent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter in de Rechtbank Middelburg.
professionele dilemma's.

Bron