maandag 10 oktober 2011

Het uitgaansleven (justitiele verkenningen) - WODC 4/11

Titel: Het uitgaansleven
Justitiële verkenningen ; jrg. 37 (2011), nr. 4 (juli)
Auteurs: A.C. Berghuis, A.C. en M.P.C. Scheepmaker
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
In dit themanummer komt de verschuiving van gedogen naar regulering van het uitgaansleven in verschillende artikelen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor veranderingen in het nachtleven onder invloed van etnische diversiteit en voor de relatie tussen alcoholgebruik en agressie.
Bron

Projectmanagement - Roel Grit

Titel: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
Jaar: 2011, 6e druk
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Met het boek Projectmanagement maak je op een praktische manier kennis met projectmatig werken. Voor deze zesde druk is uitgebreid onderzoek gedaan. Suggesties over verbeterpunten zijn in de herziening verwerkt. Zo is er meer aandacht voor risicomanagement en is er een nieuw hoofdstuk, 'Zo doe je een project', toegevoegd. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.

In de eerste helft van het boek wordt een korte theoretische inleiding over projectmatig werken gegeven, hoe het kan worden toegepast en hoe een project succesvol kan worden afgesloten. De tweede helft is een praktisch handboek, met een aantal hulpmiddelen en vaardigheden om projecten succesvol aan te pakken. Een aantal van deze vaardigheden is ook bruikbaar in andere contexten dan projectmatig werken.

Bij het boek hoort een website met casuïstiek, het softwareprogramma PM Toolbox, tools en formats waarmee je bijvoorbeeld een plan van aanpak, een risicoanalyse en een tijdverantwoording kunnen maken. Nieuw toegevoegd zijn de webcolleges over een aantal thema's bij Projectmanagement en de toetsen voor met feedback en studieadvies. Van dit boek is ook een Engelstalige editie beschikbaar: Project Management, A practical approach. Bron

Wet werk en bijstand (tekstuitgave) - juli 2011

Titel: Wet werk en bijstand : tekstuitgave
Jaar: 2011: deel 2
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze uitgave is bedoeld voor gemeenteambtenaren en andere mensen die te maken
hebben met verlening van bijstand, werkloosheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling.
U vindt hier de geheel geactualiseerde teksten van de Wet werk en bijstand, de Wet
investeren in jongeren en de Wet participatiebudget, en bijbehorende relevante besluiten en regelingen, zoals:
• Besluit WWB 2007;
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;
• Besluit aanwijzing registr aties gezamenlijke huishouding 1998;
• Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK;
• Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid;
• Tijdelijk besluit bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouder s WWB;
• Regeling WWB en WIJ;
• Regeling tot machtiging secretar is toetsingscommissie.

Bron

Internetrecht - Ars Aequi Wetseditie (2011-2012)

Titel: Internetrecht - Ars Aequi Wetseditie
Jaar: 2011-2012
Boek in HvA-catalogus

Korte beschrijiving
Met wet- en regelgeving op het gebied van: Intellectueel eigendom, Informatie grondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, Telecommunicatie. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes. Bron 

maandag 3 oktober 2011

Aanbesteden doe je zo - van der Horst & Schenk

Titel: Aanbesteden doe je zo : praktisch handboek voor aanbesteders en inschrijvers
Auteur: Horst, H.J. van der  Schenk, Mary-Ann
Jaar: 2010, 3e geheel herziene en geactualiseerde druk
Boek in de HVA Catalogus

Korte beschrijving
Aanbesteden van overheidsopdrachten is een lastige materie. De vrees voor procedures heeft geleid tot een forse juridisering van dit vakgebied. Maar in het handboek Aanbesteden doe je zo benaderen de auteurs aanbesteden vanuit het bedrijfseconomisch inkoopproces. Dat wil zeggen dat eerst een antwoord gevonden moet worden op de vraag wat ingekocht moet worden. Pas dan komen de verschillende elementen van het inkoopproces in chronologische volgorde aan bod: aanbestedingsstrategie, wijze van specifi ceren, contractvorm, de eisen waaraan de leverancier moet voldoen en zijn aanbieding.
Dit boek is een volledig herziene versie van Aanbesteden!?, waarvan de tweede druk in 2008 verscheen. Vrijwel alle voorbeelden zijn vervangen. Nieuwe onderwerpen zijn duurzaamheid en de ondernemende overheid. Verder is er
veel aandacht voor de nieuwe Aanbestedingswet. Een nieuw hoofdstuk behandelt de voorbereiding van een aanbesteding, met onder meer aandacht voor contractvormen en risicoanalyses.
De beide auteurs leiden de lezer aan de hand van praktijkvoorbeelden, begrijpelijk geschreven jurisprudentie en schema’s door het aanbestedingsproces. Zij laten zien welke valkuilen er zoal zijn en dat doelmatigheid en rechtmatigheid hand in hand gaan.
Het boek richt zich op hen die bij overheidsinstanties en nutsbedrijven betrokken zijn bij aanbesteden. En het geeft leveranciers een goede mogelijkheid om in de keuken te kijken van de inkopende overheid.
Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk zijn verbonden aan het bureau PPS Adviseurs Overheidsopdrachten. Zij begeleiden overheden en nutsbedrijven sinds 1992 bij complexe aanbestedingsvraagstukken. Bron