dinsdag 12 maart 2013

Naamloze en besloten vennootschap / J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz


Titel: Naamloze en besloten vennootschap
Auteurs: J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving

De boeken uit de reeks Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Daarom zijn de Boom Basics het startpunt voor juridische kennis!

Helder uitgelegd
Kernachtig samengevat
Betaalbaar
Makkelijk hanteerbaar
Kortom: dé basis voor elke rechtenstudent.

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hbo. De boekjes zijn bedoeld als aanvullende literatuur, naast het voorgeschreven studiemateriaal.

De reeks staat onder redactie van prof. mr. T. Hartlief (hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht), prof. mr. A.W. Heringa (hoogleraar Vergelijkend Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht) en prof. mr. C.J.H. Jansen (hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Klik hier voor meer informatie.
Misbruik van bevoegdheid / E.J.H. Schrage.


Titel: misbruik van bevoegdheid (Monografieën BW. A-serie, 1572-4204 ; 4 )
Auteur: E.J.H. Schrage
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Sinds het verschijnen van de eerste druk zijn vijf jaren verstreken. In die tijd is op het gebied van het misbruik van bevoegdheid (elders vooral: misbruik van recht genoemd) veel nieuwe rechtspraak (en literatuur) verschenen, niet alleen op nationaal, maar ook op communautair niveau (Emsland-Stärke, Halifax, Kofoed). Daarmee is het beeld gaan schuiven. Dat kon des te gemakkelijker omdat misbruik van bevoegdheid geen naar tijd en plaats onveranderlijk begrip is. Klik hier voor meer informatie.

De HBO-jurist: kans of bedreiging? : de positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen / Suzanne Angelina Domitilla Dinie de Rooij


Titel: De HBO-jurist: kans of bedreiging? : de positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen / Suzanne Angelina Domitilla Dinie de Rooij
Auteur: Rooij, Suzanne Angelina Domitilla Dinie de
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Mr. van de week is Suzanne de Rooij. Afgelopen vrijdag promoveerde zij op haar proefschrift ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging? De positionering van de hbo-jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen’ aan de Open Universiteit. Van 1995 tot augustus 2006 was De Rooij werkzaam als advocaat. Na deze periode ging zij als docent bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys aan de slag. Vanaf eind 2007 heeft zij dit gecombineerd met haar promotieonderzoek. Klik hier voor meer informatie.


vrijdag 8 maart 2013

Praktische informatie over Sociale zekerheid 2013 / A.D. HopTitel:  Praktische informatie over sociale zekerheid 2013
Auteur:      A.D. Hop (red.)
Jaar:   2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Praktische informatie over Sociale Zekerheid wijst u de weg door de wirwar van regels en voorschriften. Geen moeilijke, juridische opsomming van wetten en regels. Op begrijpelijke wijze en waar nodig voorzien van voorbeelden, wordt uitgelegd wat de verschillende wetten inhouden en wat u moet doen als u in een bepaalde situatie terecht komt.

Heeft u beroepsmatig te maken met sociale zekerheid en zoekt u antwoorden voor mensen die allerlei vragen hebben op dit terrein? Ook dan biedt dit boek uitkomst.

Bron

Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht / W.H. van Boom, M. van Kogelenberg en M.L. Tuil (red.)Titel: Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht
Auteurs: W.H. van Boom, M. van Kogelenberg en M.L. Tuil (red.)
Jaar: 2012

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Een civielrechtelijke zaak winnen of verliezen kan terug te voeren zijn op inhoudelijk gelijk hebben of niet, maar ook op het goed en tijdig omzeilen van fatale termijnen en verjaringsdossiers, het tijdig lezen van de kleine lettertjes of het ter hand stellen daarvan, of op het opwerpen van onverwachte blokkades. Soms hebben vervalclausules, verjaringstermijnen, terhandstellingsplichten, en wat dies meer zij, meer weg van een boobytrap, valkuil of instinker dan van een zinvolle verdeling van rechten en plichten in een civielrechtelijke rechtsverhouding. Daarover gaat dit boek. Maar er zijn nog meer instinkers: voor beleidsmakers bijvoorbeeld, die denken een probleem op te lossen zonder in te zien dat ze een ander probleem creëren. Of voor onervaren deelnemers aan het rechtsverkeer die door onwetendheid structureel op achterstand komen te staan.

De auteurs besteden aandacht aan herkomst, doel en strekking van verschillende boobytraps, valkuilen en instinkers. Zij gaan ook na in hoeverre het recht verbeterd kan worden om beter tegemoet te komen aan de belangen van partijen, om beter hanteerbaar recht te verkrijgen en om effectiviteit van wettelijke regels te waarborgen.

Bron

Bestuursrecht Deel 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening en handhaving / L.J.A. Damen e.a.Titel: Bestuursrecht Deel 1: Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening en handhaving
Auteur:  L.J.A. Damen e.a.
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (vierde druk, januari 2013), behandelt de dragende beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, de verdeling van bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de bevoegdheidsuitoefening en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (vierde druk, januari 2012), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt;
tezamen vormen zij een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

In deze vierde druk van Bestuursrecht 1 zijn paragraaf 6.7 en hoofdstuk 10 helemaal nieuw en zijn zeer veel hoofdstukken ingrijpend bewerkt en vereenvoudigd. Jurisprudentie, literatuur en alle wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn verwerkt tot 1 november 2012. Wetsvoorstellen tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld voor zover zij
binnen afzienbare tijd geldend recht zullen worden.

Bron

Zes denkhoeden / Edward de BonoTitel: Zes denkhoeden
Auteurs: Edward de Bono
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Dr. Edward de Bono wordt beschouwd als een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In deze everseller verheldert hij op een originele manier alle ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Door vanuit zes verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, komt u sneller tot een duidelijke oplossing. De invalshoeken worden verbeeld door zes verschillende denkhoeden:

-De witte hoed: 'puur' denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
-De rode hoed: 'warm' denken, dus op basis van emotie, vermoedens en intuïtie.
-De zwarte hoed: 'de advocaat van de duivel', waarom iets niet zou kunnen functioneren.
-De gele hoed: helderheid en optimisme, constructieve bijdragen, kansen zien.
-De groene hoed: vruchtbaarheid en groei, niet oordelen maar uitbouwen.
-De blauwe hoed: afstandelijk en gecontroleerd denken, systeemdenken

Volledig herziene editie van Zes denkende hoofddeksels.

Bron

woensdag 6 maart 2013

Encyclopedie van de rechtswetenschap I (Grondslagen) / Paul Cliteur en Afshin EllianTitel: Encyclopedie van de rechtswetenschap I (Grondslagen)
Auteurs: Paul Cliteur en Afshin Ellian
Jaar: 2011

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus

Het boek Grondslagen, deel 1 in de serie Encyclopedie van de rechtswetenschap, behandelt in 10 hoofdstukken enkele encyclopedische vragen van het recht. Is de rechtswetenschap wel een echte wetenschap? Mogen wij andere culturen beoordelen met onze normen en waarden? Is godsdienst een fundament voor de moraal? Wat moet de houding zijn van de staat tegenover godsdienst? Wat zijn de grondslagen van het moderne denken over democratie en rechtsstaat? Is de doodstraf moreel te rechtvaardigen?

Bron

Sociaal memo januari 2013Titel: Sociaal memo - Alle essentiële feiten en cijfers
Jaar: 2013

Klik hier voor het boek in de HvA-catalogus


Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die de deskundige op het gebied van sociale zekerheid bijna elke werkdag nodig heeft.

Sociaal Memo bevat gegevens over het huidige jaar en drie voorafgaande jaren.

Bron

dinsdag 5 maart 2013

Hoofdlijnen Nederlands recht / C.J. Loonstra


Titel: Hoofdlijnen Nederlands recht
Auteur: C.J.Loonstra
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Beschrijving
Hoofdlijnen Nederlands Recht is geschreven voor de hbo-student die zich door middel van zelfstudie de eerste beginselen van het Nederlands recht eigen moet maken. Daarom is gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en ontleend aan het bedrijfsleven. Alleen dan krijgt de student greep op de onderwerpen en wordt er meer dan ‘saaie stof’ gepresenteerd. Het boek vertelt in hoofdlijnen de inhoud van de belangrijkste rechtsgebieden in Nederland. De indeling is als volgt:
Terreinverkenning
Verbintenissenrecht: de overeenkomst
Verbintenissenrecht: de arbeidsovereenkomst en de koopovereenkomst
Verbintenissenrecht: de onrechtmatige en rechtmatige daad
Goederenrecht
Verdieping goederenrecht
Ondernemingsrecht
Burgerlijk procesrecht
Staatsrecht
Bestuursrecht en bestuursprocesrecht
Strafrecht en strafprocesrecht
Europees/internationaal recht

Klik hier voor meer informatie.