woensdag 23 februari 2011

Tijdsdruk in het bestuursrecht : dwangsom, beroep en positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen - Ch. Lagerweij-Duits

Auteur: Ch. Lagerweij-Duits

Uitgeverij: Leiden : Periti Juris

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

Collatie: 155 p 24 cm

ISBN: 9789461070357

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving


In het boek Tijdsdruk in het bestuursrecht, dat op 13 december 2010 verschijnt, ga ik uitgebreid in op de termijnen die de overheid in acht dient te nemen, toegespitst op de mogelijkheden die de burger sinds kort heeft om snelle besluitvorming af te dwingen. Daarbij geef ik specifiek aan welke beslistermijn in een bepaald geval geldt. Daarmee maak ik deze ingewikkelde materie voor iedereen toegankelijk.
Daarnaast geef ik in mijn boek een gedetailleerde toelichting van de dwangsom, fictief beroep en positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. Deze laatste mogelijkheid geldt sinds 1 oktober 2010 voor de omgevingvergunning, voorzover die met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure wordt voorbereid.

Het boek is niet alleen geschikt voor burgers die snelle besluitvorming door de overheid willen afdwingen en die wegwijs in dit onderwerp wil worden, maar vooal ook voor bestuursorganen, advocaten, rechtshulpverleners en de juridische afdeling van bedrijven en ondernemingen. Ten slotte kan het boek ook als lesmateriaal worden gebruikt door opleidingsinstituten.
Bron

Elseviers belasting-almanak

Nummering: Ed. 32 (1987) -

ISSN: 0924-3518

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:

Deze complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting en premieheffing is al 56 jaar een onmisbaar hulpmiddel om te voorkomen dat te veel belasting en premie wordt betaald. Ook ná de aangifte is de Almanak zijn geld waard dankzij de extra hoofdstukken over onder meer voordelig beleggen, lenen, verzekeren en wonen. Ook bijzondere onderwerpen als de auto en inkomenstoeslagen worden behandeld. De Belasting Almanak 2011 maakt ingewikkelde fiscale onderwerpen toegankelijk, doordat de teksten in begrijpelijke taal zijn geschreven en zijn aangevuld met heldere praktijkvoorbeelden.

Bron

Wat een hufter! : ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing - Bas van Stokkom

Auteur: Bas van Stokkum

Uitgeverij: Amsterdam: Boom

Jaar van uitgave: 2010 1e druk

ISBN: 9789085069041

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving
Nederland is in de ban van maatschappelijke kwesties die samen te vatten zijn als verhuftering. op straat, in openbare gebouwen, in het verkeer, bij festiviteiten en op TV:in toenemende mate hebben we te maken met verbaal en fysiek gedrag van medeburgers dat ergernis en ook angst veroorzaakt. Wat een hufter! is het eerste boek dat deze kwesties duidelijk beschrijft en analyseert. Zónder te moraliseren!

Bas van Stokkom schrijft met grote regelmaat over de groeiende maatschappelijke verruwing in de openbare ruimte. In Wat een hufter! roert hij tal van onderwerpen aan, waaronder het groeiende geweld tegen de politie, asociaal verkeersgedrag, plassen en seks in het openbaar en het fenomeen van ‘keihard de leukste’.
Van Stokkom baseert zijn betoog op empirisch onderzoek in binnen- en buitenland en een schat aan literatuur. Wat een hufter!  is een toegankelijk en goed geschreven boek over een brandende kwestie.

Bron

Milieustrafrecht - L.E.M. Hendriks

Auteur: L.E.M. Hendriks

Uitgeverij: Deventer: Kluwer:

Jaar van uitgave 2010, 3e druk

Onderdeel van: Studiepockets strafrecht

ISBN: 9789013060423

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:
Het boek is opgebouwd uit een materieelrechtelijk en een formeelrechtelijk gedeelte.

In het materieelrechtelijk gedeelte wordt onder meer ingegaan op de systematiek van het milieustrafrecht, de afhankelijkheid van het milieustrafrecht van het bestuursrechtelijke milieurecht, de betekenis van het legaliteitsbeginsel voor het milieustrafrecht en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven en hun directeuren voor milieudelicten.

In het formeelrechtelijk gedeelte komen onder andere ter sprake opsporing, vervolging en bewijsperikelen in het milieustrafrecht.

In het boek wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de milieustrafrechtelijke jurisprudentie.
Bron

woensdag 16 februari 2011

Vreemdelingencirculaire 2000 - Ministerie van Justitie

Auteur: Ministerie van Justitie

Uitgeverij: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789012384964

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 komt tot stand onder redactie van het Ministerie van Justitie en bevat de integrale geconsolideerde tekst van de Vreemdelingencirculaire 2000 van de delen A, B en C. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register.

Bron

maandag 14 februari 2011

De groezelige groenteman en andere gewone mensen :dertig jaar wetsovertreders - Tress Roose Utrecht

Auteur: T. Roos

Uitgeverij: Reclassering Nederland

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: 60 p ill 30x15 cm

ISBN: 9789078501046

Boek in HvA catalogus

Korte beschrijving:

Trees Roos werkt ook als rapporteur bij de reclassering. Ze bleef altijd ‘professioneel optimistisch’ over de bonte stoet van duizenden delinquenten die aan haar voorbijtrok, of het nou om winkeldieven, oplichters, incestplegers of wiethandelaren ging. Altijd was ze op zoek naar de mens in de misdadiger. Niet op voorhand mislukt, nooit afgeschreven. En vrijwel altijd, vertelt ze in haar verhalenbundel ‘De groezelige groenteman’, won de reclasseringswerker in haar het van de bloeddorstige, op wraak beluste burger.De stukjes geven een zeldzaam mooi en menselijk inkijkje in het reclasseringswerk. ‘De groezelige groenteman en andere gewone mensen, dertig jaar wetsovertreders’ bevat een keuze uit haar verhalen. Hilarisch, soms met mededogen, soms scherp, altijd raak. Te bestellen via de reclasseringswebsite.

Bron

Leerstukken strafrecht - G.H. Meijer, A. Seuters & R. ter Haar http://permalink.opc.uva.nl/item/00334076

Auteur: G.H. Meijer, A. Seuters & R. ter Haar

Uitgeverij: Deventer: Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

Collatie: XI, 483 p tab 25 cm

ISBN: 9789013079067

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:
Leerstukken Strafrecht is een juridisch werk dat de strafrechtelijke theorie en praktijk behandelt aan de hand van een indeling op leerstuk en de meest voorkomende delicten. Het is bedoeld voor de grote groep deelnemers aan het strafproces, zoals rechters, leden van het Openbaar Ministerie en de advocatuur. Daarnaast biedt het een mooi overzicht voor studenten, strafrechtelijk wetenschappers en andere gïnteresseerden in de boeiende strafrechtpraktijk.

Leven in de Lage Landen : historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland :jaarboek 2010 - Koen Matthijs

Auteur: K. Matthijs

Uitgeverij: Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historische Demografie

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

ISBN: 9789033480621

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:
Historische demografie gaat over de kenmerken, de verschillen en de evolutie van vruchtbaarheid, sterfte en migratie. Die thema’s, en alles wat daarmee samenhangt inzake gezinsvorming en -ontbinding, omspannen de hele materiële én morele ruimte van het dagelijks leven. Dat verklaart waarom het in dit boek aangeboden prisma zo breed is: prostitutie en huwelijken van dienstmeiden, afwezige vaders en verwanten, zuigelingensterfte en huwelijkstiming, gezinskenmerken en moederschap. Leven in de Lage Landen brengt verrassende nieuwe feiten aan, maar ook uitdagende vragen en stimulerende discussies.
Sinds 2008 organiseert de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historische Demografie (fwo-Vlaanderen) jaarlijks een Dag van de Historische Demografie. De bijdragen van die dag bieden een inkijk in de historisch-demografische keuken van de Lage Landen. Een selectie daarvan is in deze bundel opgenomen; zij legt een getuigenis af van de dynamiek van het Vlaamse en Nederlandse historisch-demografische onderzoek.

Bron

Maatschappelijke ondernemingen :naar een andere benadering van maatschappelijk ondernemen - Ferna Maria Patricia Botter

Auteur: F.M.P Botter

Uitgeverij: Delft: Eburon

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789059724556

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:

In het afgelopen decennium is zich binnen de Nederlandse non-profitsector een nieuw type organisatie gaan manifesteren, de zogenoemde maatschappelijke onderneming. Hierbij valt vooral te denken aan private non-profitorganisaties in de maatschappelijke dienstverleningssectoren gezondheidszorg, woningcorporaties, onderwijs en welzijn. Organisaties in deze sectoren zijn meer fundamenteel gaan nadenken over de manier waarop zij zich maatschappelijk zouden willen positioneren. Dat heeft ertoe geleid dat zij zich onder het nieuwe label van de ‘maatschappelijke onderneming’ zijn gaan presenteren en zich als zodanig zijn gaan gedragen. Maatschappelijke ondernemingen hebben een eigen positie en identiteit in ons maatschappelijk bestel. Waar het gaat om het bedrijfsmatig handelen en de wijze van ondernemen van maatschappelijke ondernemingen is de term ‘maatschappelijk ondernemen’ ingeburgerd geraakt. Wezenskenmerk van maatschappelijk ondernemen is de gerichtheid op een extern, maatschappelijk doel. In Maatschappelijke ondernemingen wordt een aanzet voor een andere benadering van maatschappelijk ondernemen gepresenteerd, een benadering vanuit de invalshoek van betekenisgeving en organiseren. De auteur laat zien dat deze andere benadering kan leiden tot grotere effectiviteit van het maatschappelijk ondernemen. Zo kan er onder meer strijdigheid mee worden voorkomen tussen wat maatschappelijke ondernemingen zeggen te willen bereiken en de wijze waarop ze dat willen bereiken.
Ferna Botter is afgestudeerd in de bedrijfseconomie. Na een loopbaan van twintig jaar bij Rabobank Nederland, is zij sinds een aantal jaren zelfstandig gevestigd als adviseur en als docent verbonden aan Sezen Academy.

Bron

donderdag 10 februari 2011

Mens en maat :over de ergonomie van ruimte - Maarten Wijk

Auteur: Maarten Wijk

UItgeverij: Utrecht : STILI NOVI

Jaar van uitgave 2010

ISBN: 9789078094258

Trefwoorden: ergonomie & industriële vormgeving.

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving

Mens en Maat over de ergonomie van ruimte gaat in op de variabelen van de gebouwde omgeving die maken dat mensen op welke plek ze ook zijn kunnen functioneren. Het boek is bestemd voor opleidingen in bouwkunde, stedenbouw, architectuur, interieurarchitectuur, vastgoedbeheer en facility management. Ook voor opleidingen die vanuit de menskant met de inrichting van de gebouwde omgeving te maken hebben, zoals in ergotherapie, arbeidskunde en zorg, is Mens en Maat een onmisbare bron van kennis.

Bron

De Flexwet actueel 2010 - Mark Diebels

Auteur: Mark Diebels

Uitgeverij: Alphen aan den Rijn : Kluwer

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789013070460

Boek in HvA catalogus


Lucia de B. : Levenslang en tbs - Lucia de Berk

Auteur: Lucia de Berk

Uitgever: Amsterdam : De Arbeiderspers

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

ISBN: 9789029572620 

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving
Net als de meeste mensen was ik altijd van mening dat ons rechtssysteem goed en rechtvaardig was. Dat gaf me een veilig gevoel, ik vertrouwde erop dat eerlijke en capabele mannen en vrouwen de wet zouden handhaven. Maar toen wist ik niet hoe het is als er een arrestatieteam voor je deur staat. En hoe het is om van misdaden beschuldigd te worden die je niet begaan hebt.

Ik kon ook niet weten hoe het is om machteloos te zijn en afhankelijk van mensen die je verachten. En al helemaal niet hoe het is om jaren in onzekerheid te wachten totdat justitie besluit wat ze met je wil doen. Nu weet ik dat wel. En nu vertel ik jullie erover.

Lucia de Berk wordt in december 2001 gearresteerd op verdenking van moord op vier volwassenen en drie kinderen. Allemaal overleden ze in ziekenhuizen waar De Berk werkzaam was. In de media krijgt ze al snel de bijnamen 'Zuster Dood' en 'Engel des doods'.

De rechtbank veroordeelt haar in maart 2003 tot levenslang, ruim een jaar later oordeelt het gerechtshof net zo, dan zelfs met tbs.
Na onderzoek naar de bewijsvoering wordt de zaak uiteindelijk in 2008 heropend. Lucia de Berk wordt vrijgelaten. Ze heeft ruim zes jaar gevangen gezeten.
Bron

Amsterdam op de helling :de strijd om stadsvernieuwing - Herman de Liagre Böhl

Auteur: Herman de Liagre Böhl

Uitgever: Amsterdam: Boom

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

ISBN:  9789085069515

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving
Zonder slag of stoot ging het niet: de omvangrijke stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig. Onder het motto ‘bouwen voor de buurt’ ondergingen vervallen wijken een ingrijpende verandering, met als resultaat dat verkrotting en achterbuurten voorgoed geschiedenis waren.

Rond 1970 was een groot deel van Amsterdam in verval. Wat was daarvan de oorzaak, en wat werd eraan gedaan? Amsterdam op de helling gaat over de spectaculairste stadsvernieuwing in Nederland. Herman de Liagre Böhl beschrijft hoe de vernieuwingen in hun werk zijn gegaan, met aan de ene kant flamboyante bestuurders als Jan Schaefer en Han Lammers, en aan de andere kant krakers en (andere) boze bewoners, maar uiteindelijk ook veel dankbare Amsterdammers.
Bron

Management of privatised housing : international policies & practice - Vincent Gruis, Sasha Tsenkova & Nico Nieboer

Auteur: Vincent Gruis, Sasha Tsenkova & Nico Nieboer

Uitgeverij: Chichester : Wiley-Blackwell

Jaar van uitgave: 2009, 1e druk

ISBN: 9781405181884

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving
The sale of public and social housing has been a major aspect of housing policies in recent decades. Privatisation and a general retreat by governments from the housing arena have pushed up sales; this has been particularly evident within Eastern European countries and China but is also taking place in many Western European countries and Australia.

Wherever it occurs, such privatisation has lead to new challenges for housing management. Many estates are now a mix of public and private, raising questions about the division of responsibilities between different owners. Legislation to address this is not adequate and public managers are still hampered by the bureaucratic mechanisms within their organisations, while the new owners are not used to their responsibilities for maintenance. Added to this are the limited financial resources for renewal and maintenance among both public and private owners at a time when the need for investments is urgent, especially within the massive housing estates dating from the communist era. Experts from Australia, France, the Netherlands, UK, Switzerland, China, the Czech Republic, Moldavia, Russia, Serbia and Slovenia present their county's context and the policies and practice for managing privatised housing, together with case studies illustrating the issues described.

How privatised public housing is managed is of international concern, which will benefit from an international exchange of knowledge and best practice. The comparative analysis offered in Management of Privatised Housing: International Policies & Practice makes a significant contribution to the literature on this important topic.
Bron

The end of lawyers rethinking the nature of legal services - Richard Susskind

Auteur: R. Susskind

Uitgever: Oxford : Oxford University Press

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

ISBN: 9780199593613

Boek in HvA catalogusKorte beschrijvingIn The End of Lawyers?, Richard sets a new challenge for all lawyers. He urges them to ask themselves what elements of their current workload could be undertaken more quickly, more cheaply, more efficiently, or to a higher quality using different and new methods of working. He argues that the market is unlikely to tolerate expensive lawyers for tasks that can be better discharged with support of modern systems and techniques. He claims that the legal profession will be driven by two forces in the coming decade: by a market pull towards the commoditisation of legal services, and by the pervasive development and uptake of new and disruptive legal technologies. The threat here for lawyers is clear - their jobs may well be eroded or even displaced. At the same time, for entrepreneurial lawyers, Susskind foresees quite different law jobs emerging which may be highly rewarding, even if very different from those of today.
Bron