dinsdag 26 april 2011

Organisatie van professional services :handboek zakelijke dienstverlening in het juridische domein - Eddy Bauw

Auteur: Eddy Bauw

Uitgever: Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Collatie:  385 p ill 25 cm

ISBN: 9789089742421

Boek in HvA catalogusKorte beschrijving:

Organisatie van professional services behandelt nagenoeg alle aspecten van professional services firms in het juridisch domein. Aan de orde komen onderwerpen als Strategie, Marketing, Human resources management, Kwaliteitsmanagement, Kennismanagement, Planning & control, enzovoort. De verschillende hoofdstukken in het boek bevatten steeds een inleiding op deze onderwerpen.

Het boek is in het Nederlandse taalgebied vrijwel uniek en voorziet daarmee in een leemte in de literatuur op dit specifieke terrein. Het boek is ook uniek in die zin dat ervoor gekozen is elk hoofdstuk te laten schrijven door een specialist op het betreffende gebied. Op deze wijze staan de verschillende hoofdstukken garant voor de laatste kennis en inzichten.

Doelgroep

Organisatie van professional services is primair geschreven als een handboek voor studenten in het hoger onderwijs, voornamelijk – maar niet uitsluitend – het juridisch onderwijs, die de professional service firms bestuderen als onderdeel van hun curriculum. Naast juristen is het boek zeker ook interessant voor studenten economie, bedrijfseconomie en bedrijfskunde die zich willen verdiepen in professional service firms. Ook is het boek geschikt voor professionals in de rechtspraktijk, advocaten, notarissen, rechters, officieren van justitie en managers en bestuurders van organisaties in de rechtspraktijk.

Auteursinformatie

Aan deze uitgave werkten mee: prof. mr. dr. Eddy Bauw, mr. Hanneke van Dijk, dr. Jelle Dijkstra, dr. Josje Dikkers, prof. dr. Tom van Engers, dr. Meindert Flikkema, prof. dr. Paul Jansen, prof. dr. Geert de Jong, drs. Rob Korteweg, mr. Adriaan Krans, prof. dr. Frank Kwakman, prof. dr. Jaap van Muijen, mr. Lineke Minkjan, prof. dr. Jaap Pauwe, prof. dr. Frans Roozen, drs. Jaap Schaveling, dr. Hans de Sonnaville en drs. Judith Zielstra.
 Bron

Rechtspraak van buiten :negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties - dr. J.F. Bruinsma

Auteur: dr. J.F. Bruinsma

Uitgever: Deventer : Kluwer

Jaar van uitgave: 2010, 1e druk

Collatie: 342 p ill 25 cm

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:
Commentaren op rechterlijke uitspraken worden meestal door juristen en voor juristen geschreven. Zo niet in deze bundel. De auteurs buigen zich vanuit een rechtssociologische invalshoek over de maatschappelijke implicaties van rechterlijke uitspraken. Het functioneren van het rechtssysteem, de macht die van het recht uitgaat en de beperkingen van het recht worden minutieus in beeld gebracht. Dit boek laats eens te meer zien dat het recht volop deel uitmaakt van de samenleving en daarmee rekening heeft te houden.

Deze bundel is een liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Freek Bruinsma als hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Utrecht.
Bron

Overeenkomsten inzake informatietechnologie - P.H. Blok

Auteur: P.H. Blok

Uitgever: Den Haag : Sdu Uitgevers

Jaar van uitgave: 2010, 2e druk

Collatie: 237 p 24 cm

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:
Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Iedere praktijkjurist krijgt daarom vroeg of laat te maken met overeenkomsten inzake informatietechnologie, ofwel IT-overeenkomsten.

Dit handboek bevat de informatie die de praktijkjurist nodigheeft bij het beoordelen en opstellen van IT-overeenkomsten. De auteurs laten op toegankelijke wijze zien hoe de algemene leerstukken van het Nederlandse overeenkomstenrecht moeten worden toegepast op IT-overeenkomsten. Daarnaast behandelen de auteurs de specifieke aandachtspunten van de meest voorkomende IT-overeenkomsten, zoals softwarelicenties, koopovereenkomsten van hardware en onderhoudsovereenkomsten.

Dit alles zetten de auteurs in begrijpelijke, niet technische taal uiteen zodat het boek ook zeer bruikbaar is voor juristen die zich niet dagelijks bezighouden met informatietechnologie.

vrijdag 15 april 2011

Gids patiënteninformatie ... : voor patiënt, konsument en intermediair / Werkgroep 2000, Adviescentrum voor Patiëntenorganisaties, Landelijk Patiënten/Consumenten Platform

Nummering   Jrg. 1 (1990) - ...
 Organisatie    Stichting Werkgroep 2000, adviescentrum voor patiëntenorganisaties, Utrecht  Landelijk Patiënten/Consumenten Platform  Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie 
 Uitgever    Utrecht : Werkgroep 2000 
 Jaar   1990-...
 Collatie   20, 25 cm
 Annotatie   Ondertitel varieert
   Verschijnt 1× per jaar
   Vanaf jrg. 4 (1993) naam corporatie: Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF)
 ISSN   1876-3030

Boek in de HVA catalogus

Korte beschrijving

In de Gids Patiënteninformatie 2011 staan alle patiëntenorganisaties op rij: van 63 tot 60.000 leden. In deze 510 pagina’s tellende gids staan alle (landelijke) patiënten-, gehandicapten- en consumentenorganisaties vermeld. Daarnaast is een groot aantal landelijke koepel- en beroepsorganisaties in de gids opgenomen die actief zijn in de gezondheidszorg.

Met behulp van de gids kunnen patiënten en consumenten snel en doeltreffend de weg naar de juiste organisatie vinden. Van alle organisaties zijn behalve adresgegevens ook omschrijvingen en overzichten van de activiteiten en publicaties vermeld. Verder biedt de Gids informatie over de organisatie van de gezondheidszorg en de patiëntenbeweging en over de huidige wet- en regelgeving.

Elk jaar wordt de Gids Patiënteninformatie geheel herzien. Ook deze 22e editie van Patienten Federatie NPCF is volledig geactualiseerd en aangepast aan de laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg.


bron

Europees recht / Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel


 Auteur/Vervaardiger - Lenaerts, Koen en Van Nuffel, Piet  
 Editie   [5e ed]
 Uitgever    Antwerpen [etc.] : Intersentia 
 Jaar   c2011
 Collatie   xxxiii, 753 p 25 cm
 ISBN   9789400001749 (geb)

Boek in de HVA catalogus

Dit klassieke handboek analyseert de beginselen van het recht van de Europese Unie na het Verdrag van Lissabon. De hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen van de Europese Unie worden systematisch in kaart gebracht. Zowel de specialist als hij of zij die occasioneel met Europees recht te maken heeft, vinden in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt de lezer gemakkelijk het antwoord op zijn vragen en dringt hij snel door tot de kern van de zaak. De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.
Dit boek is dan ook hét Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.
In een groeiend aantal rechtstakken is de Europese invloed niet meer weg te denken. Zo verschijnt het Europese Unierecht op de voorgrond van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht, het strafrecht, het ipr, het procesrecht, het bank- en verzekeringsrecht, het vennootschapsrecht enz. In al deze rechtstakken ontstaat een samenspel van Unierecht en nationaal recht, wat een grondige kennis van het Unierecht noodzakelijk maakt.
Dit boek, dat voortbouwt op een rijke traditie, biedt deze essentiële inzichten aan zowel praktijkjuristen als studenten.

bron

dinsdag 12 april 2011

Praktische informatie over sociale zekerheid - Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering-Amsterdam

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering-Amsterdam

Uitgever: Deventer Kluwer

Jaar van uitgave: 2011, 28ste druk

ISSN: 1385-9854

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:

Praktische informatie over Sociale Zekerheid wijst u de weg door de wirwar van regels en voorschriften. Geen moeilijke, juridische opsomming van wetten en regels. Op begrijpelijke wijze en waar nodig voorzien van voorbeelden, wordt uitgelegd wat de verschillende wetten inhouden en wat u moet doen als u in een bepaalde situatie terecht komt.
Heeft u beroepsmatig te maken met sociale zekerheid en zoekt u antwoorden voor mensen die
allerlei vragen hebben op dit terrein? Ook dan biedt dit boek uitkomst.
Bron

De dagvaarding in strafzaken - J.M. Reijntjes

Auteur: J.M. Reijntjes

Uitgever: Deventer :Kluwer

Jaar van uitgave: 2011, tweede druk

ISBN: 9789013083651

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving:

In de strafrechtspleging speelt de tenlastelegging een centrale rol. Zij bepaalt wat de officier van justitie moet bewijzen en waartegen de verdachte zich heeft te verdedigen; zij maakt uit waar het geding over zal gaan. Zij geeft de rechter houvast en biedt de verdachte bescherming.
Het beoordelen van tenlasteleggingen behoort tot dan ook tot de basisvaardigheden van rechter, raadsman en officier van justitie. Wat moet er wel, en wat niet in worden opgenomen? In hoeverre is de rechter eraan gebonden? Wat zijn de consequenties van fouten? In hoeverre zijn die door wijziging van de tenlastelegging nog te verhelpen? Deze en vele hiermee verband houdende vragen worden in deze studiepocket beantwoord.
Bron

maandag 11 april 2011

Praktijkgericht juridisch onderzoek - G.A.F.M. van Schaaijk

Auteur: G.A.F.M. van Schaaijk

Uitgever: Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar van uitgave: 2011

ISBN: 9789089743992

Beok in HvA catalogusKorte beschrijving:
n een praktijkgericht juridisch onderzoek dienen zowel het recht als de sociale werkelijkheid onderzocht te worden. Dat is het uitgangspunt in dit boek en daarom worden juridische en empirische onderzoeksmethoden geïntegreerd aangeboden.

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan een onderzoeksmodel en de methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. Er wordt uiteengezet wat dit type onderzoek inhoudt en waarin het zich onderscheidt van andere typen onderzoek. De volgende zeven hoofdstukken gaan over de activiteiten die een onderzoeker verricht: orientatie, onderzoeksformulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumen- teren en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Aan iedere activiteit is een hoofdstuk gewijd. Hierin wordt uitgelegd wat de activiteit inhoudt, waarom deze nuttig of nodig is en welke eisen er aan een goede uitvoering worden gesteld. De laatste paragraaf van ieder hoofdstuk is het meest uitgebreid en ambachtelijk. Er worden praktische adviezen gegeven voor een effectieve en efficiente aanpak van de onderzoeksactiviteit.

Ten slotte gaat hoofdstuk negen over de beoordeling van een rapport van een praktijkgericht juridisch onderzoek.
Bron

Vluchtelingengroepen in Nederland :over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten - Edith Dourleijn en Jaco Dagevos

Auteur: Edith Dourleijn en Jaco Dagevos

Uitgever: Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau

Jaar van uitgave: 2011, 1e druk

ISBN: 9789037705263

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving;

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de in aantallen ook veel grotere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse minderheden in Nederland. Het rapport is grotendeels gebaseerd op grootschalig survey-onderzoek dat nieuwe informatie biedt over onder andere het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat bovendien in op sociaal-culturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie. Behalve medewerkers van het SCP hebben ook onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek en van het ITS aan deze rapportage bijdragen geleverd.
Bron

Zo worden cliënten burgers :praktijkboek systematisch rehabilitatiegericht handelen - Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken

Auteur: Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken

Uitgever: Amsterdam : SWP

Jaar van uitgave: 201, 2e druk

ISBN: 9789088500619

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:
Zo worden cliënten burgers beschrijft de uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze methodiek biedt professionals in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg handvatten om cliënten optimale ondersteuning te geven.
Het SRH is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstelproces. Zij is gebaseerd op uitgangspunten van psychosociale rehabilitatie, presentie, herstel en empowerment.
Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden en praktische aanwijzingen. Het is uitermate geschikt voor opleiding en training van professionals op mbo- en hbo-niveau.
Bron

maandag 4 april 2011

Huiselijk geweld in Nederland : overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010 - H.C.J. van der Veen & S. Bogaerts

Auteur: H.C.J. van der Veen & S. Bogaerts

Uitgever: Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 9789089744043

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:

Huiselijk geweld in Nederland biedt inzicht in de aard en omvang van huiselijk geweld in Nederland in 2010. Het rapport integreert de belangrijkste conclusies van drie onderzoeken die het WODC tussen 2007 en 2010 liet uitvoeren in het kader van het landelijke onderzoek huiselijk geweld. Het betreft een omvangschatting, een slachtofferonderzoek en een daderonderzoek. De omvangschatting brengt het jaarlijkse aantal slachtoffers en daders van huiselijk geweld in kaart. Het slachtoffer- en het daderonderzoek bieden inzicht in de kenmerken van slachtoffers en daders van huiselijk geweld, het geweld waarmee ze te maken hadden en hun hulpzoekgedrag. Het daderonderzoek biedt daarenboven inzicht in de recidive van daders van huiselijk geweld.

In het syntheserapport worden de conclusies van de deelonderzoeken huiselijk geweld in onderlinge samenhang en in samenhang met andere relevante onderzoeksresultaten gebracht en op waarde geschat. Ook bevat het rapport de resultaten van enkele nieuwe analyses.

Doelgroep
Dit boek is bestemd voor criminologen en beleidsmedewerkers van het ministerie van Justitie, van Volksgezondheid, Wel zijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bron

Recidive en nazorg : onderzoek onder oud-bewoners van Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting - Sigrid van Wingerden e.a.

Auteur: Sigrid van Wingerden e.a.

Uitgever: Den Haag : Boom Juridische uitgevers

Jaar van uitgave: 2010 1e druk

ISBN: 9789089743169

Boek in HvA catalogus


Korte beschrijving:

Nazorgorganisaties voor (ex-)gedetineerden richten zich op hulp bij het vinden van een woonruimte en een baan, bij het omgaan met geld, bij het herstellen of opbouwen van relaties met vrienden en familie, en bij het nadenken over datgene wat het leven zin geeft. Met het programma wordt beoogd de bewoners te resocialiseren en recidive te verminderen. Een belangrijke vraag is daarom hoe het gesteld is met de recidive onder de oud-bewoners van de nazorgorganisaties Exodus Nederland en de Stichtingen DOOR, Moria en Ontmoeting. Recidiveren zij minder dan andere ex-gedetineerden?

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat twee jaar na het verlaten van Exodus of een van de andere nazorgorganisaties 49% van de oud-bewoners gerecidiveerd heeft. Dat is minder dan het algemene recidivepercentage van alle ex-gedetineerden, dat 55% bedraagt.

De recidivecijfers van de oud-bewoners van de nazorgorganisaties kunnen echter niet zomaar vergeleken worden met die van de totale populatie exgedetineerden, omdat de oud-bewoners een bepaalde selectie van alle exgedetineerden vormen. Daarom is de recidive van de oud-bewoners ook vergeleken met de recidive die verwacht kon worden op basis van enkele statische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en aantal eerdere veroordelingen. Voor alle nazorgorganisaties blijkt de verwachte recidive hoger te liggen dan de algemene recidive onder alle ex-gedetineerden. Dit betekent dat de bewoners van de nazorgorganisaties ‘zwaarder’ zijn dan de gemiddelde ex-gedetineerde.

De oud-bewoners van alle vier de nazorgorganisaties blijken 9% minder gerecidiveerd te hebben dan op grond van hun achtergrondkenmerken mocht worden verwacht. Daarnaast is de recidive lager naarmate bewoners langer aan het programma deelnamen. Hoewel alternatieve verklaringen niet uitgesloten zijn, kunnen de resultaten worden opgevat als een aanwijzing dat de interventies van de nazorgorganisaties een gunstig effect hebben.
Bron