maandag 11 april 2011

Vluchtelingengroepen in Nederland :over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten - Edith Dourleijn en Jaco Dagevos

Auteur: Edith Dourleijn en Jaco Dagevos

Uitgever: Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau

Jaar van uitgave: 2011, 1e druk

ISBN: 9789037705263

Boek in HvA catalogus
Korte beschrijving;

Dit rapport geeft voor het eerst een beeld van de sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van de vier grootste vluchtelingengroepen in Nederland. Het betreft mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de in aantallen ook veel grotere Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse minderheden in Nederland. Het rapport is grotendeels gebaseerd op grootschalig survey-onderzoek dat nieuwe informatie biedt over onder andere het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat bovendien in op sociaal-culturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie. Behalve medewerkers van het SCP hebben ook onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek en van het ITS aan deze rapportage bijdragen geleverd.
Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten