maandag 27 februari 2012

Een gevoel van dreiging, criminologische opstellen: F. Bovenkerk

Titel: een gevoel van dreiging - criminologische opstellen
Auteur: Frank Bovenkerk
Jaar: 2011
Klik hier voor meer informatie

Korte beschrijving
Hoewel de wereld in allerlei opzichten nog nooit zo veilig is geweest, wanen mensen zich omringd door nauwelijks te beheersen risico’s. Hoe moeten wij, en met name de overheid, daar rationeel op reageren? De multiculturele samenleving levert onverwacht hoge criminaliteit op bij enkele etnische groepen en er zijn nieuwe vormen van delinquentie (vrouwenbesnijdenis, eerwraak) geïntroduceerd. Hoe moet de Nederlandse strafrechtspleging daarop reageren? Is het acceptabel dat sommige groepen hun buurt voor buitenstaanders, zoals journalisten, afsluiten onder het motto: oprotten met die camera! Hoe wordt de dreiging van het (internationale) terrorisme tegemoet getreden? Door op Schiphol met behulp van ethnic profiling de potentiële boosdoeners uit de rij te halen? Door radicalen in de buurt in een vroeg stadium te signaleren en een pittig gesprek aan te gaan?
Klik hier voor meer informatie.

Het Gym: Karin Amatmoekrim

Titel: Het gym
Auteur: Karin Amatmoekrim
Jaar: 2011
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
‘Hoe meer buitenlanders er kwamen wonen, hoe meer boerenbont er voor de andere ramen werd uitgestald. En zo was er dan een soort van evenwicht.’ Het flatgebouw waarin Sandra met haar moeder en halfzusje woont, kijkt uit op het industriegebied en op andere, identieke flats. De wijk groeit dicht met Turkse gastarbeiders en andere immigranten. De oorspronkelijke wijkenaren zijn het meer en meer zat en beginnen zich te verzetten tegen de verloedering van hun buurt.
Na de basisschool moet Sandra van haar moeder naar het zelfstandig gymnasium in het dorp. Ze wil niet. Het ‘gennasium’, zoals de school in de wijk wordt genoemd, is voor kakkers. Daar heeft een allochtoon kind uit een kansarm eenoudergezin  volgens de mensen in de wijk niets te zoeken.
Toch lijken de kakkers op ‘het gym’ bij voorbaat al blij te zijn met Sandra. Ze hoeft er, vreemd genoeg, niet veel voor te doen. Haar afkomst is opeens iets positiefs. Tot ze ruzie krijgt met een klasgenoot, en niemand het voor haar opneemt. Ze besluit het op z’n wijks aan te pakken - en slaat de jongen in elkaar.
Het is het begin van een verwarrende tijd, waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels uitermate vaag blijven. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven. Klik hier voor meer informatie.

Interview met de auteur bij Pauw & Witteman

Ewoud Sanders: eerste hulp bij e-onderzoek: slimmer zoeken slimmer documenteren (uitgave HvA)

Titel: Eerste hulp bij e-onderzoek : slimmer zoeken, slimmer documenteren
Auteur: Ewoud Sanders
Uitgever: Hogeschool van Amsterdam 
Jaar: 2012
Klik hier voor meer informatie.

Korte beschrijving
Op woensdag 8 februari overhandigde Ewoud Sanders zijn boek Eerste Hulp Bij e-Onderzoek (EHBO) aan Jet Bussemaker in de arena van het Kohnstammhuis van de HvA. Hilde van Wijngaarden opende de bijeenkomst bovenaan de trap die naar de Bibliotheek van de HvA  leidt. Zij legt uit op welke vragen het boek antwoord geeft en benadrukt dat dit boek júist ook voor docenten van belang is. Voor het verzamelen van kennis en informatie maken studenten en professionals vandaag de dag veel gebruik van digitale bronnen die via internet toegankelijk zijn. Het boekje richt zich niet alleen op zoeken en vinden op internet, maar ook op het uitvoeren van gedegen onderzoek.Wordt de rijkdom aan informatie ons te veel? Hoe weet je welke informatie betrouwbaar is en welke informatie is bruikbaar voor in papers en scripties? Eerste Hulp Bij e-Onderzoek wordt uitgereikt aan alle tweedejaarsstudenten van de HvA (15.000 in totaal), als ondersteuning bij het zoeken naar en het toetsen van informatie op internet. Klik hier voor meer informatie.

maandag 13 februari 2012

Sdu wettenverzameling Arbeidsrecht 2011

Titel: Sdu wettenverzameling Arbeidsrecht
Nummering: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De 'Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht 2011' bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving.

Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor arbeidsrechtadvocaten en -juristen en voor de rechterlijke macht, terwijl ook buiten de arbeidsrechtelijke praktijk werkzame advocaten en adviseurs er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. het arbeidsrechtelijke onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

De 'Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht 2011' is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Klik hier voor meer informatie.

Sdu Wettenverzameling - Socialezekerheidsrecht

Titel: Sdu wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 
Jaar: 2011
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
De 'Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2011' bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels.

Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor rechtshulpverleners en personen die werkzaam zijn in de sociale adviespraktijk, terwijl ook medewerkers van uitvoeringsinstellingen er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is het gezien de steeds verdergaande eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer op het gebied van de sociale zekerheid een onmisbare bron voor arbeidsrechtjuristen. Voorts is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. onderwijs socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen. Klik hier voor meer informatie.

Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht - L. Strikwerda

Titel: Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht / L. Strikwerda
Auteur: Strikwerda, L. 
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht is bestemd voor studenten en voor hen die zich snel op een bepaald onderwerp van ipr willen oriënteren. De nadruk in deze inleiding ligt op het conflictenrecht of verwijzingsrecht, maar ook de hoofdzaken van het internationaal bevoegdheidsrecht en het recht inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen worden behandeld. Het internationaal privaatrecht is geen rustig bezit. Het wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen. Om het dynamische karakter van het internationaal privaatrecht tot zijn recht te laten komen, wordt in dit boek niet volstaan met een momentopname doch is getracht de stof zo veel mogelijk in zijn ontwikkeling te schetsen. Klik hier voor meer informatie.

Sport en recht - Heiko van Staveren

Titel: Sport en recht / Heiko van Staveren ; [il.: Hans Klaver]
Auteur: Staveren, H.T. van
Jaar: 2007
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Het vakgebied sport en recht bestudeert hoe de gebruikelijke organisatievormen en de daarin voorkomende relaties in de sport zich verhouden tot het recht. In deze uitgave is als uitgangspunt genomen dat sport een ontwikkelingsvorm is van het oorspronkelijke wedstrijdspel. Daarom wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de sport- en spelregels en hun verhouding tot rechtsgebieden als het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht, het arbeidsrecht, het Europees recht en de rechten die met de exploitatie van sportprestaties te maken hebben, zoals het zogenaamde portretrecht en andere persoonlijkheidsrechten. Klk hier voor meer informatie.

Een selectie uit de sociale werking van recht - J. Griffiths e.a.

Titel: Een selectie uit de sociale werking van recht : een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie
Auteur: Griffiths, J., Weyers, Heleen
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Deze selectie biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. De inhoud bestaat voor het overgrote deel uit vertalingen van oorspronkelijk elders gepubliceerde artikelen. Deze zijn gekozen omdat ze op zichzelf de moeite waard zijn, belangrijke benaderingswijzen en bevindingen presenteren en uit didactisch oogpunt geschikt zijn voor een eerste kennismaking met het vak. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald. Klik hier voor meer informatie.

maandag 6 februari 2012

Voorbereidingshandelingen / Ars Aequi Libri - Eelke Sikkema

Titel: Voorbereidingshandelingen / Eelke Sikkema
Reeks: Ars Aequi cahiers : Strafrecht
Auteur: Sikkema, E.
Jaar: 2012
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving
Aanvankelijk waren voorbereidingshandelingen in het wetboek van strafrecht slechts bij hoge uitzondering strafbaar gesteld. Dit uitgangspunt is verlaten toen in 1994 in art. 46 Sr een algemene strafbaarstelling van de voorbereiding van ernstige misdrijven werd opgenomen. In dit cahier worden de grenzen verkend die dit artikel stelt aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van voorbereidingshandelingen.
Sinds de invoering van deze strafbaarstelling zijn inmiddels in 2002 en 2007 twee wetswijzigingen gevolgd, die tot gevolg hebben gehad dat achtereenvolgens de woorden ‘in vereniging’ en ‘kennelijk’ uit de wettelijke omschrijving zijn geschrapt. Naar aanleiding van de laatstgenoemde wijziging is in de literatuur discussie ontstaan over de vraag of deze heeft geleid tot een ‘subjectivering’ van de strafbaarstelling. Klik hier voor meer informatie.