maandag 24 juni 2013

Jeugdrecht begrepen / Lydia Janssen

Titel: Jeugdrecht begrepen
Auteur: Lydia Janssen
Jaar: 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus.


Beschrijving

Jeugdrecht begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht en deel III beschrijft de Wet op de jeugdzorg. In het vierde en laatste deel wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.Klik hier voor meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten