woensdag 9 maart 2011

De improvisatiemaatschappij: over de sociale ordening van een onbegrensde wereld - Hans Boutellier

Auteur: Hans Boutellier
Uitgever: Den Haag : Boom Lemma
Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 9789059316256
Boek in HvA Catalogus
Korte beschrijving:
De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?! Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie. Het resulteert in een constructieve visie op de samenhang en de morele uitgangspunten van de hedendaagse samenleving.
Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten