dinsdag 2 juli 2013

Socialezekerheidsrecht / Boom basics

Titel: Socialezekerheidsrecht
Auteur: J. Heinsius
Jaar; 3e druk 2013
Klik hier voor boek in HvA-catalogus

Korte beschrijving

Inkomensverschaffing, preventie en re-integratie

Het socialezekerheidsrecht bevat de regels die beogen aan mensen die door arbeid niet (of niet meer) (volledig) in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, de middelen van bestaan te verschaffen. Het gaat dus om regels ter bescherming tegen onzekerheden van het bestaan, voortvloeiend uit bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ouderdom. Daarnaast tracht het socialezekerheidsrecht het intreden van inactiviteit te voorkomen en een nieuwe deelname aan het arbeidsproces te bevorderen. Het socialezekerheidsrecht kent derhalve drie doelen:
 Geen opmerkingen:

Een reactie posten