donderdag 29 september 2011

Cultuur en ongelijkheid - Christien Brinkgreve

Titel: Cultuur en ongelijkheid
Auteur: Christien Brinkgreve
Jaar: 2011
Boek in de HVA Catalogus


Korte beschrijving
Aan het begin van de 21e eeuw zijn de maatschappelijke verhoudingen scherper en schriller geworden en dat klinkt door in de toon van menige openbare discussie. De ongelijke verdeling van inkomens en vermogens is opnieuw onderwerp geworden van intensieve studie in verschillende vakgebieden. Begrippen als ‘sociaal kapitaal’ en ‘cultureel kapitaal’ hebben opgang gemaakt tot ver buiten de sociologie.

De bijdragen aan dit boek zijn geordend naar zes deelgebieden rond het thema ‘cultuur en ongelijkheid’.

Allereerst gaat het om toenemende economische ongelijkheid, nationaal zowel als internationaal, en over de gevolgen daarvan.
Deel twee gaat over de uiteenlopende manieren waarop ongelijkheid maatschappelijk gereguleerd wordt – van prijsstelling in de concertzaal tot aan regelgeving in wedstrijdsport.
Het derde deel gaat meer in het bijzonder over de betekenis van ongelijkheid in het onderwijs en over de wijze waarop die door de betrokkenen wordt beleefd.
Het vierde deel behandelt meer algemene vragen over de begrippen cultuur en civilisatie en over hoe de studie hiervan kan worden opgevat en ingericht.
Het vijfde deel gaat over internationalisering, migratie, overeenkomsten en verschillen in de nationale culturele canon en over het functioneren van het mondiale cultuurstelsel.
Deel zes, ten slotte, gaat over Nico Wilterdink, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was een van de eersten die in Nederland aandacht vroegen voor de groeiende ongelijkheid in inkomens en vermogens vanaf omstreeks 1980. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van zijn emeritaat.
Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten